Organik Tarım

1862 kez okundu

bir yıl önce eklendi

 
Organik tarım ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik olarak insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içerir. Esas itibari ile sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklayan, organik ve yeşil gübreleme, ekim nöbeti, doğayı koruma ve bitkilerin direncini artırma uygulamalarını esas alır. Doğal düşmanlardan faydalanmayı gerektiren bütün bu uygulamaların kapalı bir sistemde oluşturulmasını zorunlu kılar. Üretimde sadece miktar artışını değil aynı zamanda da ürün kalitesinin yükselmesini amaçlayan alternatif bir tarımsal üretim şeklidir.
 
Organik yetiştiricilik sözleşmeli modele dayalı yapıldığından ve pazar sorunu yaşanmadığından gelir güvenliği sağlamaktadır. Biyolojik çeşitliliğin ve toprak verimliliğinin koruması, bitki hastalık ve zararlıların azalması, artan çeşit sayısı, yüksek besin kalitesi, dengeli ve kendine yeten üretim sistemi organik yetiştiriciliğin geri dönüşümdeki etkilerini göstermektedir.
 
Tarımsal üretim şeklinde yapılan bu düzenleme, ulusal ya da uluslararası yasalar kapsamında belirli standartlara sahiptir. Sertifika ve kontrol gerektirir. Bu standartlara uygun üretim şekli ve ürün, organik tarım sertifikası alır.
 
Organik tarım konusunda en büyük otorite olan Uluslararası Organik Tarım Federasyonu (IFOAM) her yıl yeni ilavelerle organik tarım yönetmeliğini genişletmektedir. Bu süreçte oluşan ve temel kabul edilen kurallar şunlardır:
 
Toprak içinde yaşayan toprak canlılarının hayatiyeti devam ettirilecektir (toprak işleme, tohum yatağı hazırlama).
 
Bitkinin topraktan aldığı besin maddeleri dengeli olarak toprağa doğal uygulamalar ile verilecektir (bitki besleme, yeşil gübreleme, kompost vb.).
 
Bitki besleme amacıyla toprağa verilen maddelerin üretim ve tüketim süreçlerinde bitki, hayvan ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olmayacaktır.
 
Kullanılma mecburiyeti olan tarımsal savaş preparatları doğal preparatlar olacak ve kullanıldığı zararlılar dışındaki canlılar üzerinde olumsuz etkisi olmayacaktır.
 
Organik tarım işletmesinin sahibi ve çalışanlarının hakları ve kazançları, asgari düzeyde insan hakları ve yaşam standardından aşağı düzeyde olmayacaktır.
 
Organik olarak üretilen ürünlerin, sertifika ve etiketi olacaktır.
 
 
 
Ekolojik tarımda ise ürün ek bir uygulama yapılmaksızın doğal koşullarda üretme ve ürünleri toplama şeklinde algılanabilir. Bu nitelikli üretimlerin ürünü organik besin veya organik yemdir. Ancak bu ürünlerin saklanmasının (muhafaza) da bu yönteme uygun şart ve yöntemlerde yapılması gerekir. Organik tarımda her şey doğaldır. Ortamın ekolojik koşulları çok iyi incelenerek en uygun tür ve yetiştirme tekniği uygulanır. Ürünler doğal kükürt, bakır veya bazı bitki özleriyle veya zararlılara karşı kurulan tuzaklarla korunur. Antibiyotik veya hayvanlarda kısa sürede kilo almayı sağlayan östrojen türü hormonların kullanımına ve sentetik gübrelere izin verilmez.

Organik Tarımın Avantajları
 
Üretici geliri ürüne bağlı olarak artar ( beklenti %10 artış civarındadır.).
 
Fiyatı hızla artan kimyasal gübre, pestisit ve enerji girdilerinden tasarruf edilir.
 
Sözleşmeli tarımla üreticinin tüm ürününün alınması garanti edilir.
 
Ekolojik ürünlerin ihraç fiyatı diğer ürünlerden % 10-20 oranında daha fazladır.
 
Ekolojik ürünlerin ihracatı ile tarım ürünleri için ilave bir kapasite yaratılır. İhraç edilen her ürünle daha önce ulaşılamayan tüketici kitlesine erişilir.
 
Özel bilgi isteyen ekolojik tarım modeli tarım ile uğraşanlar için yeni çalışma alanları yaratır.

Organik Tarımın Sakıncaları
 
Hızla artıp gençleşen nüfus, tüketim düzeyinin ve çeşitliliğinin sürekli artması, çevredeki ülkelerin hemen hepsinin tarımsal ürün talep eden özellikleri sebebiyle organik tarımın (verimde meydana gelebilecek azalma nedeniyle) kısa vadede gelişmesi zordur.
 
Ekolojik tarım kapalı sistemle gerçekleşir. Arazilerin çok küçük, parçalı ve birbirine yakın olması uygulamada sakıncalar yaratır. Bu durum organik üretimi olumsuz yönde etkiler. Çünkü ekolojik üretim yapan bir işletme çevrede üretim yapan diğer klasik işletmelerde kullanılan kimyasallardan kolayca etkilenmektedir.
 
Ekolojik tarım sisteminde yetiştirilen ürünlerin pazarlanması özellikle iç piyasa için yeni ve belirsiz bir konudur.
 
Konunun yeni olması nedeniyle tarımsal yayım yetersiz kalabilmekte ve bilgili eleman temini zorlaşmaktadır.
 
 

Organik Bitkisel Ürün Üretim İlkeleri
 
Uygun yöntemlerle en az (minimum) düzeyde toprak işleme yapılır.
 
Organik kökenli gübreler kullanılır.
 
Dayanıklı, sağlıklı tohum, fide ve fidan çeşitleri seçilir.
 
En uygun ekim-dikim yöntemleri uygulanır.
 
Bitki korumada organik yöntem ve organik kökenli ilaçlardan yararlanılır.
 
Hasat, depolama, işleme ve paketlemede organik kökene bağlı kalınır.

Organik Hayvansal Ürün Üretim İlkeleri
 
Sağlıklı hayvan yetiştirilmesine özen gösterilir.
 
Ahır koşullarında temizlik ve titizlik esas prensiptir.
 
Beslemede organik özellikli yemler kullanılır.
 
Damızlık ve ırk seçiminde genleri ile oynanmış hayvanlara kesinlikle yer verilmez
 
Kaynak:http://megep.meb.gov.tr/

Etiketler organik tarım farkı , organik tarım, organik tarım nedir, organik tarım özellikleri, organik tarım prensipleri, organik tarım nasıl yapılır, organik tarım standartları, organik tarım denetleme