İş Hijyeni Değerlendirme Testi

942 kez okundu

6 ay önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Gıda Hijyeni ve Güvenliği» İş Hijyeni Değerlendirme Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi hijyenin temel şartlarından değildir?

A) Temiz su kullanmak
B) Düzenli olarak spor yapmak
C) Kişisel temizliğe dikkat etmek
D) Sigara kullanmamak
E) Hastalıklara karşı ilaç kullanmamak

2. İş hijyeni kavramında iş sağlığını tehdit edebilecek aşağıdaki unsurlardan hangisi için önleme çalışması yapılması beklenmez?

A) Ergonomik nitelikli tehlikeler
B) Biyolojik nitelikli tehlikeler
C) Fiziksel nitelikli tehlikeler
D) Finansal nitelikli tehlikeler
E) Kimyasal nitelikli tehlikeler

3. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri Devrimi'nin başlangıcında İngiltere'de görülen meslek hastalıklarının nedenlerinden biri değildir?

A) Çalışma sürelerinin uzunluğu
B) İyonize radyasyona karşı yeteri kadar koruyucu tedbir alınmaması
C) Risk değerlendirmesinin yapılmaması
D) Sendikal hakların gelişmemiş olması
E) Genç çalışan istihdamının yaygın olarak uygulanması

4. Aşağıdakilerden hangisi iş hijyeni uzmanının görevlerinden biri değildir?

A) Tehlike ve risk değerlendirmesi yapmak
B) Etkili kontrol yöntemlerini saptamak
C) İş kazası raporunu hazırlamak
D) Gerekli ölçümleri yapmak veya yaptırtmak
E) Gerekli ölçme işlemlerini yapabilmek için uygun yöntemleri ve cihazları seçmek

5. Aşağıdakilerden hangisi iş hijyeni biriminin görevlerinden biri değildir?

A) Kişisel koruyucu temini için finansman sağlanması
B) İş hijyeni alanında ulusal/uluslararası seminer, teknik destek programları, konferans vb. etkinliklere katkı verilmesi
C) Talep edilmesi durumunda, iş sağlığı ve güvenliği alanında diğer kurum ve kuruluşlara teknik bilgi desteği verilmesi
D) Ölçüm ve analiz işlemleri için gerekli cihaz, kimyasal ve sarf malzemelerinin alımlarında teknik bilgi desteğinin sağlanması
E) Laboratuar kalite sisteminin uygulanmasında gerekli olan tüm dokümantasyon, analiz ve her türlü değerlendirme çalışmalarının yapılması

6. Aşağıdakilerden hangisi iş hijyeni biriminin görevlerinden biri değildir?

A) Ellerimizi yıkamak
B) Düzenli spor yapmak
C) İş çevresinin sağlık koşullarını olumsuz etkileyebilecek nedenleri saptamak
D) Dişlerimizi düzenli olarak diş hekimine kontrol ettirmek
E) İş elbisesini günlük hayatta kullanmamak

7. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel hijyenin çalışma alanlarından biri değildir?

A) Madencilik sektörü
B) Bankacılık
C) İnşaat sektörü
D) İmalat sanayi
E) Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı

8. Aşağıdakilerden hangisi iş hijyeni eğitimi için eğitim almayı gerektiren disiplinlerden biri değildir?

A) Kaya mekaniği
B) Biyoloji
C) Epidemiyoloji
D) Fizik
E) Kimya

9. Aşağıdakilerden hangisi iş hijyeni uygulamalarının temel adımlarından biri değildir?

A) İş yeri ve çevresi ile ilgili tehlikelerin belirlenmesi
B) Tehlikelerin değerlendirilmesi
C) Tehlikelerin kontrol altına alınması
D) İş izinleri için prosedür oluşturma
E) Eğitim

10. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere Sağlık Dairesi tarafından 1796 yılında yayımlanan iş hijyenine yönelik tedbirlerden biri değildir?

A) Çalışma ve barınma yerlerinin sağlığa uygun olması
B) Temizlik, giyim eşyası ve gıdaların standartlara uygun olması
C) İşçilere süt ve yoğurt dağıtılması
D) Çalışma sürelerinin sınırlandırılması
E) Tıbbi yardım sağlanması


1.E, 2.D, 3.E, 4.C, 5.A, 6.C, 7.B, 8.A, 9.D, 10.C
 
Hijyen kontrolünde elinizi güçlendiren ürünümüz Hytech Slide'a yakından bakınız.
 
Hytech Slide alet, ekipman, personel gibi tüm yüzeylerden (katı/sıvı) mikrobiyolojik analiz yapmanızı sağlayan bir üründür.
 
Hytech Slide hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.
 
Hijyen analizlerinizde Hazır besiyerlerimizi güvenle kullanabilirsiniz.
 
Hazır besiyerleri hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.
 

Etiketler hazır besiyeri , çevre hijyeni , personel hijyeni , hijyen eğitimi , hijyen soruları , hijyen testi , hijyen testi ne kadar , hijyen testi satanlar , hijyen testi modelleri , hijyen testi fiyatı , el hijyen testi , iş hijyeni testi, personel hijyeni testi, hijyen eğitimi , personel hijyeni, hijyen besiyeri, besiyeri hijyen, hijyen analizi , hijyen analiz kiti , temizlik testi, temizlik analizi, çevre hijyen testi, hijyen testi soruları, halk eğitim hijyen