Enfeksiyon Bursal Hastalığı

153 kez okundu

18 gün önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Diğer Ürünler» Enfeksiyon Bursal Hastalığı

Enfeksiyon bursal hastalığı , İBH (ayrıca Gumboro hastalığı, enfeksiyöz bursit ve bulaşıcı kuş nefroz olarak da bilinir), genç bir çok bulaşıcı bir hastalıktır tavukların bulaşıcı bursal hastalığı virüsü (IBDV) neden ile karakterize edilen bağışıklık bastırma yaş 3 ila 6 hafta genellikle ve mortalite . Hastalık ilk keşfedildi Gumboro, Delaware 1962 yılında Sorun, diğer hastalıklar ve etkili olan olumsuz girişime karşı daha hassas hale kanatlı endüstrisinde dünya çapında ekonomik olarak önemlidir aşı . Son yıllarda, tavuk şiddetli mortaliteye neden IBDV (vvIBDV), çok şiddetli suşları, Avrupa'da ortaya çıkmıştır Latin Amerika , Güney-Doğu Asya , Afrika ve Orta Doğu'da . Enfeksiyon etkilenen kuş enfeksiyondan sonra yaklaşık 2 hafta boyunca yüksek seviyelerde virüs salgılayan ile, ağız-dışkı yolla olduğunu.

Viroloji

IBDV bir iki şeritli olan RNA virüsü bi-segmentli sahiptir genomu ve cins aittir Avibirnavirus ailesi arasında Birnaviridae . Orada virüsün iki ayrı serotipi vardır, ama sadece serotip 1 virüsleri kümes hayvanlarında hastalığa neden. En az altı antijenik IBDV serotip 1 alt tipleri tarafından tespit edilmiştir , in vitro çapraz-nötralizasyon deneyinde. Bu antijenik alt tipleri birine ait virüsler genellikle ticari sürülerde anne antikorların yüksek seviyeleri ile kırmaya bildirildi varyantları şekilde bilinmektedir, tavuklarda 60 ila 100 oranında ölüm oranlarına kadar neden olur. Gibi son derece hassas bir moleküler teknikler, ortaya çıkışıyla , ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ve restriksiyon parça uzunluk polimorfizm (RFLP), bu IBDV suşları ayırt etmek için, ve çalışma bu bilgileri kullanmak üzere, vvIBDV tespit etmek mümkün oldu virüsün moleküler epidemiyolojisi.

IBDV genom zarfsız içinde kapalı olan iki segment, A ve B, oluşur ikosahedral kapsid . Genom bölümü B (2.9 kb ) VP1, farazi viral kodlayan RNA polimerazı . Daha büyük bölüm A (3.2 kb), viral proteinler VP2 VP3'ü VP4 ve VP5 kodlar. Bunlar arasında, VP2 proteini antijenik yerleri nötralize önemli içerir ve koruyucu bir immün tepki ortaya çıkaran ve en amino asidin antijenik farklı IBDVs arasında (AA) değişiklikler, VP2 hiper değişken bölgesinde toplanır. Bu nedenle, VP2, bu hiper-değişken bölge IBDV algılama ve şekil değişimi çalışmaları için uygulanan moleküler teknikler için bariz bir hedeftir.

Viral yapı


IBDV kapsid proteini, yapısal kişilerce homoloji gösteren etki sergiler kapsid gibi bazı pozitif sens, tek iplikçikli bir RNA virüsleri, proteinlerinin nodavirüsleri ve tetraviruses , hem de T = 13 kapsid kabuk proteini Reoviridae . IBDV kapsid T = 13 kabuk VP2, onun ön, pVP2 gelen C-terminal alanı çıkarılmasıyla üretilen bir proteinin trimerler ile oluşturulur. PVP2 kırpılması olgunlaşma sürecinin bir parçası olarak, olgunlaşmamış parçacıkları üzerinde gerçekleştirilir. Diğer ana yapısal bir proteini, VP3, T altında yatan çok fonksiyonlu bir bileşen pVP2 doğasında yapısal polimorfizm etkilemektedir 13 kabuk =. Virüs-kodlu RNA-bağımlı RNA polimeraz , VP1, VP3 ilişkisinden dolayı kapsid içine dahil edilir. VP3 aynı zamanda, viral dsRNA genomu ile yoğun etkileşime girer.
 
Patogenez

Klinik hastalık yaşı 3 ila 6 hafta meydana büyük Bursal kütleye sahip olan kuş yaşına ilişkilidir. En büyük Bursal kitle çoğunlukla IgM-rulmanı B-lenfositler (lenfoblastlardır), enfeksiyon ana hedefi olgunlaşan büyük bir nüfusun bir sonucudur. Oldukça aktif olan yaş civarında iki ila sekiz haftalık Genç kuşlar Fabricius bursa hastalığına daha hassastır. Sekiz hafta boyunca Kuşlar meydan dayanıklı ve son derece öldürücü suşları ile enfekte olmadıkça klinik belirtileri göstermez.

Subklinik hastalık yaşı üç hafta önce enfekte tavuklarda görülür. Bu yaşlarda B-lenfoblast popülasyonunun daha küçük olan ve sistemik etkiler, klinik işaretler oluşturmak için yetersizdir. Ancak, B hücreli imha virüsü tek bir yerde (bursa) daha küçük bir nüfusa ve en hücrelerini yok edecek şekilde, genellikle subklinik genç enfekte en şiddetlidir.

Yutulduktan sonra, virüs, GALT (bağırsak ile ilişkili lenfoid doku), Calt (konjonktiva), BALT (bronş) çekum bademcikler gibi sekonder lemfoid dokularda Fabricius olarak dolaşımdaki B hücrelerinin bursa lenfoid köklerinin yok, Harder bezi vb Akut hastalık ve ölüm, kaynaklanmaktadır nekrotizan konak dokularına bu virüslerin etkisi. Böbrek yetmezliği ölümlerin temel nedenidir. Kuş hayatta ve hastalığın bu fazdan çıkarsa, diğer hastalıklara karşı daha duyarlı olduğu anlamına gelir immün sistemi baskılanmış kalır.

Hastalık birden görünebilir ve morbidite tipik olarak% 100'e ulaşır. Olarak akut bir şekilde kuş zayıf düştüğünde ve dehidrate secde edilir. Onlar sulu ishal üretmek ve şişmiş dışkı lekeli delik olabilir. Sürünün çoğu yaslanmış ve toz kalkmasına var. Ölüm oranları katılan suşu virülansına ile değişir, meydan okuma dozu, önceki bağışıklık, eşzamanlı hastalık varlığı, hem de Sürü yeteneği etkili bir bağışıklık tepkisi. Çok genç tavukların İmmunosupresyon, yaşı az üç hafta, belki de en önemli sonuçtur ve klinik olarak saptanabilir (subklinik) olmayabilir. Buna ek olarak, daha az öldürücü suşları ile enfeksiyon aşikar klinik belirtileri olmayabilir, ama yaş altı hafta önce fibrotik veya kistik folikül ve lenfositopeniyle ile Bursal atrofi sahip kuşlar, karşı hassas olabilir fırsatçı enfeksiyon ve ajanlar tarafından enfeksiyonun ölebilir olmaz genellikle bağışıklık sistemi kuşlarda hastalığa neden.
 
Teşhis

Bir ön tanı genellikle sürü öykü, klinik bulgular ve dayalı yapılabilir otopsi (nekropsi) incelemeleri. Bununla birlikte, kesin bir teşhis sadece IBDV spesifik olarak saptanması ve / veya izole edilmesi ve belirlenmesi ile elde edilebilir. İmmünofloresans veya immünohistokimya anti-IBDV göre testleri, antikorlar etiketlenir ya da in situ hibridizasyon , işaretli tamamlayıcı bir cDNA dizisi probu göre, enfekte dokularda IBDV spesifik tespiti için de faydalıdır. RT-PCR, (örneğin yukarıda belirtildiği gibi) PCR ürünü dizilerinin olasılığı genetik filogenetik ağaçlar izolatları karşılaştırılması ve üretilmesi için belirlenecek olan, örneğin VP1 kodlayan gen gibi IBDV genom saptanması için tasarlanmıştır. Agar jel çökeltme ve ELISA gibi serolojik testler, antikorların tespit edilmesi için, bir aşı cevaplann izlenmesi için kullanılır ve aşılanmamış sürülerin enfeksiyonunun teşhisi için ek bilgi olabilir.

Nekropsi muayene genellikle şişlik, ödem, kanama, sonunda bir jöle serosa Transüdayı varlığı ve Bursal atrofi olarak bursa Fabricius değişiklikleri gösterecektir. Patolojik değişiklikler, özellikle kanamalar, ayrıca iskelet kası, bağırsak, böbrek ve dalak görülebilir.
 
Kaynak : tr.qwe.wiki


Etiketler bursal hastalığı, tavuklarda bursal,