Doğrulama Kitleri

Ana Sayfa » Ürünler » Gıda Hijyeni ve Güvenliği Ürünleri» Doğrulama Kitleri
İletişime Geç
İLETİŞİM FORMU
Ad / Soyad
Kurum Adı
E-Posta
Mesaj

ESCHERICHIA COLI TEST STRİPLERİ
 
 
 
 KULLANIM AMACI
 
Echerichia Coli Test stribi, ß-glukuronidaz aktivitesi kullanarak Escherichia coli'nin hızlı tanımlanması için spesifik bir testtir.
 
PROSEDÜRÜN PRENSİBİ
 
Amino asit triptofan, toplu olarak "triptofanaz" adı verilen hücre içi enzimler kullanılarak bazı bakteriler tarafından oksitlenebilir, bu da indol üretimine neden olur.
İndol, belirgin bir mavi renk üreten kimyasal bir kombinasyon içeren formülasyon tarafından tespit edilir.
Test, Enterobacteriaceae familyasına ait bireyleri ayırt etmek için kullanılabilen IMViC testinin bir parçası olarak yürütülür.
Escherichia coli Proteus, Morganella, vb. gibi çeşitli bakterilerin saptanmasında çok önemlidir.
 
İÇERİK
 
E. Coli Test Strips 50 Test
E. Coli Test Reagent 2,5 mL

YÖNTEM
 
Test için aşağıdaki adımlar sırasıyla uygulanmalıdır:
 
1. Soğutucuda saklanan strip tüpü ve solüsyonu, soğutucudan çıkarılıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletilir.
2. Test stribin üzerine 1-2 damla E. Coli Test Reagent damlatılır.
3. E.coli şüphelisi olan bakteri kolonisi/kolonileri bir öze yardımıyla alınarak stribin reaksiyon alanına yayılır.
4. Yaklaşık 3 dk içinde oluşan renk ile sonuç belirlenir.

SONUÇLAR
 
Pozitif Sonuç: 3 dakika içinde mavi rengi gelişir
Negatif Sonuç:3 dakika içinde pembe rengi gelişir
 
YÖNTEMİN SINIRLAMALARI
 
1. Test edilecek koloniler glikoz içermeyen ortamlarda büyütülmelidir, çünkü glikoz indol üretimini inhibe eder.
2. Mac Conkey (MAC) veya eosin-metilen mavisi agar (EMB), indol testi için kültür organizmalarında kullanılamaz, çünkü bunlar yanlış pozitif renk yorumlamaları ile sonuçlanan rengin taşınmasına neden olabilecek göstergeler içerir.
3. Test kolonileri, indol reaksiyonu için gerekli olan yeterli Tryptophan içeriğine sahip ortamlarda yetiştirilmelidir. Medya bilinen pozitif ve negatif kontrol organizmaları ile kontrol edilmelidir.
4. Sadece saf organizma kültürleri test edilecektir. Aşı, indol pozitif ve negatif organizmaların karışık bir kültürü ise, yanıltıcı kolonilerin dağınık indol alması muhtemel olduğundan, zayıf bir şekilde yanlış pozitif reaksiyonlar meydana gelebilir.
 
DEPOLAMA
 
- 2-8° C'de orijinal kabında saklanmalıdır.
- Dondurmayınız veya aşırı ısıtmayınız.
- Işıktan koruyunuz.
- Kapağını sıkıca kapalı tutun.
- Bu şartlar altında depolanan ürün, ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihine kadar stabil olacaktır.

REFERANSLAR
1. Vracko, R. and J.C. Sherris. (1963). Am. J. Clin. Path. 39:429-432.
2. Lowrance, B.L., P. Reich and W.H. Traub. (1969). Appl. Microbiol. 17:923-924.
3. Balzevic, D.J. and G.M. Ederer. (1975). Principles of Biochemical Tests in Diagnostic Microbiology. John Wiley & Sons, New York, NY. 4. Sutter, V.L. and W.T. Carter. (1972). Am. J. Clin. Path. 58:335-338.
 
 
----------------------------------------------

 
OKSİDAZ TEST STRİBİ
Mikroorganizmalarda Cytochrome
(Sitokrom) Oksidaz Testi
 
 
 
 
YÖNTEM
 
Oksidaz test stripleri, sitokrom oksidaz enziminin belirlenmesinde kullanılan hızlı bir test aracıdır. Stripler pozitif oksidaz bakteri kolonileri ile temas ettiğinde hızlı bir şekilde renk değiştiren reaktiflere emdirilerek hazırlanmıştır.
Sitokrom oksidaz enzimi, Pseudomonas spp., Neisseria spp. Cinslerine ait çeşitli mikroorganizmalardan üretilmektedir. Oksidaz testi, bakteri kültürlerinin tahmini olarak tanımlanmasında ve ayırımında kullanılan bir reaksiyondur. Tam bir tanımlama için, saf kültürler ile ek testlerin de yapılması önerilmektedir.
 
REAKTİFLER
 
Her bir stribe N,N-dimethyl-p-phenylenediamine ve α- naphthol emdirilmiştir.
 
PAKET İÇERİĞİ
 
Oksidaz Test Stribi 50 Test / Strip
 
KULLANIM METODU
 
Test yapılacak koloniler, kanlı agar besiyerindeki kolonilerden veya renklendiricilerden ya da karbonhidrat içermeyen tryptic soy agar gibi bir besiyerinden alınmalıdır.
Test için aşağıdaki adımlar sırasıyla uygulanmalıdır:
1- Soğutucuda saklanan strip tüpü, soğutucudan çıkarılıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletilir.
2- Besiyerinden iyi izole edilmiş bir koloni bir öze ile seçilir.
3- Özedeki bakteri kolonisi stribin reaksiyon olanı üzerine dikkatlice sürülür.
4- Yaklaşık 30 – 40 saniye içinde oluşan renk, strip tüpü üzerindeki etiketteki skala ile kıyaslanır.
 
SONUÇLAR

Sarı / Değişiklik yok    :   Negatif
Mor  : Pozitif
Mavi – Mor  : Pozitif


Sitokrom oksidaz enzimi üretmeyen mikroorganizmalar 30-40 saniye içinde mor rengi ortaya çıkarmazlar. Test, sitokrom oksidaz enzimine sahip olan bakterileri, bu enzime sahip olmayan bakterilerden ayırt etmek için kullanılır.
 
KALİTE KONTROL
 
Kalite kontrolde pozitif test için kanlı agarda üretilmiş Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 kullanılır. Negatif test için ise kanlı agarda üretilmiş Staphylococcus Aureus ATCC 25923 veya Escherichia coli ATCC 25922 kullanılır.
 
ÖNLEMLER
 
Oksidaz test stripleri tek kullanımlıktır. Yalnızca in vitro (Vücut dışı) tanı için uygundur. Bu test yalnızca bu alanda eğitilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır. Oksidaz sitokrom üretimi asit oluşumu yüzünden inhibe olabilir ve mayalanabilir. Karbonhidrat içeren besiyeri (Mac Conkey, TCBS agar vb.) üzerinde büyüyüp gelişen bakteriler negatif reaksiyon vererek yanıltabilir. Kullanımdan sonra test stribi ve örnek ile temas eden materyal laboratuvar prosedürü gereğince imha edilmelidir.
 
SAKLAMA
 
- 2 – 8 oC arasındaki sıcaklıkta, orijinal paketi içinde, güneş ışığından uzak saklanmalıdır.
- Yüksek sıcaktan uzak tutulmalıdır.
- Oksidaz test striplerinin bulunduğu tüpün kapağı hava almayacak şekilde sıkıca kapatılmalıdır.
- Kuru ve temiz ortamda saklanmalıdır.
- Yukarıdaki şartlar sağlandığında test stripleri, etiket üzerindeki son kullanma tarihine kadar özelliğini korumaktadır.
- Son kullanma tarihi geçmiş olan ürünleri kullanmayınız.
- Stirplerde renk değişimi vb. şekilde bozulma işaretleri gözleniyorsa ürünü imha ediniz.
 
KAYNAKÇA
• Barry A. L. And Bernsohn K. L. (19696) Appl. Micro. 17. 933 – 934
• Gaby W. L. And Hadley C. (1957) J. Bact. 74. 356 – 358
Ekli Dosyalar
  Veritech E.Coli Doğrulama Test Kiti   Veritech Oksidaz Test Kiti

İletişime Geç
İlginizi Çekebilecek Ürünler
Klordioksit Test Kiti
Klordioksit Tespit Test Kiti
Kurulama Paspası
Ayak tabanındaki nemin ve ıslaklığın zeminde iz yapmasını ön...
Proteon Express Hızlı Alerjen Testleri
10 dakika içinde ekipman olmadan, ürün ve yüzeyin glüten, s...
TÜMÜNÜ GÖR »