SORU - CEVAP
Bu bölüm, sitemizi ziyaret eden kullanıcıların gıda hijyeni, gıda güvenliği ve gıda mikrobiyolojisi ile ilgili teknik sorularını yanıtlamak amacı ile hazırlanmıştır Teknik sorularınızı aşağıda bulunan ‘’SORU SOR’’ butonuna basarak karşınıza çıkan formu doldurarak bize ulaştırabilirsiniz. Sorularınız, konusunda uzman ekibimiz tarafından en kısa sürede yanıtlanacaktır.
Takma İsim (Sitede Görünecek)
 
Telefon (Sitede Görünmeyecek)
   
Mail (Sitede Görünmeyecek)
   
Soru  

MERVE

MERHABA, BACTERİOLOGİCAL PEPTONE İLE AMERİCAN BACTERİOLOGİCAL AGAR ÜRÜNLERİNİZ ARASINDA FARK VAR MIDIR. VAR İSE FARK NEDİR.

4.7.2023 15:07:04

Cevap:

Bakteriyolojik Pepton: Bakteriyolojik pepton, hidroliz yoluyla elde edilen bir protein kaynağıdır. Genellikle mikrobiyolojik kültür ortamlarının hazırlanmasında kullanılır. Bakterilerin beslenmesi ve üremesi için gerekli olan amino asitler ve diğer besin maddelerini içerir.

Amerikan Bakteriyolojik Agar: Amerikan Bakteriyolojik Agar, mikrobiyolojik analizlerde kullanılan bir besiyeridir. Agar (jelatinimsi bir madde) ile yapılan bir ortamdır ve besiyerinde bakterilerin büyümesi ve kolonilerin oluşması için gerekli olan besin maddelerini içerir. Bu agar, özellikle bakteriyel kolonilerin ayrıştırılması ve tanımlanması için yaygın olarak kullanılır.

Kullanım Amaçları:
Bakteriyolojik Pepton: Bakteriyolojik pepton, besiyerlerinin hazırlanmasında kullanılan bir bileşendir. Genellikle bakteriyel kültürlerin büyümesi için temel besin maddelerini sağlamak amacıyla kullanılır. Bakterilerin üretkenliğini artırmak ve çeşitli mikroorganizmaları desteklemek için kullanılır.

Amerikan Bakteriyolojik Agar: Amerikan Bakteriyolojik Agar, mikrobiyolojik analizlerde kullanılan bir besiyeridir. Özellikle bakteriyel kolonileri ayırmak ve izole etmek için kullanılır. Bu agar, belirli bakterilerin büyümesini teşvik etmek ve diğerlerinin büyümesini engellemek amacıyla seçici ve diferansiyel bileşenler içerebilir.

Sonuç olarak, Bakteriyolojik Pepton ve Amerikan Bakteriyolojik Agar farklı ürünlerdir ve farklı amaçlar için kullanılırlar. Bakteriyolojik pepton besiyerlerinin hazırlanmasında genel bir bileşenken, Amerikan Bakteriyolojik Agar mikrobiyolojik analizlerde seçici ve diferansiyel özelliklere sahip bir besiyeridir.

nikama

merhaba, doğrudan köydeki küçük üreticiden defne sabunu alıp satış yapmak istiyorum. Bu tür üreticilerin kozmetik ürünlerin üretilmesine ilişkin gerekli belgeler konusunda muafiyetleri var mıdır?

25.3.2023 04:39:17

Cevap:

Türkiye'deki kozmetik ürünlerin üretimi, satışı ve ithalatı 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında düzenlenmektedir. Bu kanun ve ilgili mevzuat gereği kozmetik ürünlerin üretim, satış ve dağıtımında belirli standartlara uyulması gerekmektedir. Bu nedenle, küçük bir üretici bile olsa, ürettiği kozmetik ürünler için gerekli belgeleri almaları gerekmektedir.

Bu belgeler arasında "Kozmetik Üretim İzin Belgesi" ve "Kozmetik Ürün Bildirim Formu" yer almaktadır. Ayrıca, üreticinin işletmesi için "Gıda İşletme Kayıt Belgesi" alması gerekmektedir. Bu belgelerin alınması için ilgili kurum ve kuruluşlara başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle, küçük bir üretici ile iş yapmadan önce, ilgili belgeleri aldıklarından emin olmanız önemlidir. Aksi takdirde, yasal sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Serpl

Merhaba, Tereyaginda yagsiz kuru madde tayini yaptirdim Ts1331 e göre sonuc %0,60 larda başka bir hesaplama yöntemiyle gerberde yag etüvde nem uzerinden ykm yi hesaplayinca %1,50 sizce fark neden kaynaklanıyor olabilir.

17.3.2023 00:28:45

Cevap:

Merhaba, farklı yöntemlerin farklı sonuçlar vermesi oldukça yaygın bir durumdur ve bu durum çoğu zaman farklı tekniklerin farklı özellikleri veya hassasiyetleri ile ilgilidir. Bu nedenle, ölçüm yöntemlerinin tam olarak nasıl yapıldığını ve hangi faktörlerin sonuçları etkileyebileceğini bilmek önemlidir.

Tereyağında yapılan yagsız kuru madde tayini, TS 1331 standardına göre yapılan bir yöntemdir. Gerber yöntemi ve etüvde nem uzerinden yapılan yöntem ise, farklı yöntemlerdir ve sonuçlar arasındaki farklılıklar, kullanılan reaktiflerin farklılığı, analiz koşullarındaki farklılıklar veya örnek hazırlama yöntemlerinin farklılığı gibi birçok faktörden kaynaklanabilir.

Bu nedenle, farklı yöntemlerle yapılan analizlerde farklı sonuçlar alınması normaldir ve sonuçların doğru yorumlanması için analiz yöntemleri, koşulları ve faktörleri dikkate alınmalıdır.

gamze kuyucu

merhaba kozmetik sektöründe saha da pasif hava ölçüm limiti nedir? genel de 100 olarak gördüm ama neye göre 100 onu çözemedim. iyi çalışmalar...

10.2.2023 14:39:20

Cevap:

Türkiye'deki kozmetik sektöründe sahada pasif hava ölçüm limitleri, Avrupa Birliği kozmetik yönetmeliği (EC) No 1223/2009'da belirtilen limitlere uygun olmalıdır. Bu yönetmelikte belirtilen limitler şunlardır:

Genel toz limiti: 10 mg/m³
Solunabilir toz limiti: 5 mg/m³
İşyeri havasındaki uçucu organik bileşikler (VOC) limiti: 500 mg/m³

MimReha

Ağaçlarda uygulama bakımından 100 litre suya sıvı klordioksitten ne kadar, toz veya tablet klordioksitten hangi ölçülerde kullanmalıyım? Teşekkürler.

22.11.2022 13:46:51

Cevap:

Ağaçlara üstten uygulamada eğer hastalık yok ise haftada 1 100 lt suya 350 cc ClO2 spreyleme yöntemi ile kullanabilirsiniz. Eğer ağaçlarda hastalık var ise haftada 3 kere 100 lt'ye 500 cc ClO2 spreyleme yöntemi ile uygulanacak. 

Ağacın köklerine olan uygulamada ise, yavaş salınım damlama sulama yapılır. Önce 15 dk boş su verilir, sonraki 45dk boyunca yavaş damlama ile ClO2 ile ağacın köklerine uygulama yapılır. 

dilek

Merhaba yüzeylerde salmonella nasıl yapabilirim

2.11.2022 11:44:18

Cevap:

Salmonella, Gram (-), sporsuz, hareketli, kapsülsüz, fakültatif anaerob bir basildir. Enterobacteriaceae familyasına aittir. Tüm Salmonellalar glukozu fermente ederek gaz oluşturur, birkaç tanesi hariç diğerleri laktoz ve sakkarozu parçalayamaz. 

Salmonella, özellikle et, kümes hayvanları, yumurta ve yumurtalı ürünler gibi bazı hayvansal gıdalardan ve içme sularından insanlara bulaşarak enfeksiyona neden olur. Esas itibariyle fekal orijinlidir.  Tüketime hazır gıdalarda Salmonella bulunması o gıda maddesi için risk işaretidir. İthal veya ihraç edilecek ürünlerde Salmonella bulunması, sayısı ve cinsi önemli olmaksızın o gıda maddesinin reddedilmesi için yeterli bir sebeptir. Sıcaklığa dayanıksız bir bakteri olduğundan gıdada Salmonella bulunması ısıl işlem sonrası bir kontaminasyonun veya yetersiz ısıl işlemin bir göstergesidir.

 

Salmonella İzolasyonu:   1-) Ön zenginleştirme:

25 gram gıda maddesi 225 ml. laktoz brot içine aseptik koşullarda tartılarak 37°C’de 24 saat inkübe edilir. Ön zenginleştirmede amaç, mikroorganizma sayısını arttırmaktır.

2-) Seçici besiyerinde zenginleştirme:

  10 ml. Tetrathionat brot (TB Brot) besiyerine ön zenginleştirilmiş kültürden 1 ml. ilave edilir ve 37°C’de 18-24 saat inkübasyona bırakılır. Seçici zenginleştirmede amaç, Salmonella dışındaki bakterilerin gelişmesini engellemek dolayısıyla Salmonella gelişmesini teşvik etmektir. Bu amaçla Tetrathionat brot-Selenit Sistin Brot seçici sıvı besiyerleri olarak kullanılır.
- Selenit Cystine Broth:   Selenit, enterokok ve koliform grubu mikroorganizmaları, inkübasyonun ilk 6-12 saati içinde inhibe eder. Bu süreden sonra inhibisyon etkisi göreceli olarak azalır.
-Tetrathionat Brot:

Besiyerinin çerisinde bulunan tetrathionat ve thiosülfatın aşırısı koliform grubu mikroorganizmaları inhibe etmekte; ancak tetrathionatı indirgeyebilen Salmonella ve Proteus grubu bakteriler çoğalabilmektedir.

3-) Seçici besiyerinde izolasyon:
Tetrationat brot ve selenit sistin besiyerlerinde gelişen kültürlerin her birinden bizmut sülfit agar, hektoen enterik agar ve ksiloz lizin desoksicolat agar besiyerlerinin her birine tek koloni izole etmek için öze ile ekim yapılır.
-Bizmut Sülfit Agar:

Salmonella üyelerinin ürettiği H2S, ortamda bulunan Fe ile reaksiyona girerek FeS oluşturduklarından besiyerinde siyah renkli koloniler meydana getirirler. Besiyerinin içerdiği bizmut iyonları metalik bizmuta indirgendiğinde oluşan kolonilerin etrafı metalik parlaklık kazanmaktadır. Tipik Salmonella kolonileri kahverengi, gri veya siyah, genellikle metalik parlaklık veren koloniler oluşturmaktadır. Bazı suşları besiyerinde kararma ile birlikte yeşil koloniler oluşturabilmektedir.

-Hektoen Enterik Agar:   Salmonella cinsi bakteriler siyah merkezli veya tamamen siyah renkli de olabilen mavi-yeşil koloniler oluşturabilmektedir. Atipik olarak birkaç Salmonella cinsi bakteri siyah merkezli de olabilen sarı koloniler oluşturabilmektedir.
-Ksiloz Lizin Desoksicolat Agar:

Salmonella tipik olarak siyah merkezli kırmızı koloniler oluşturmaktadır.

4-)Biyokimyasal testler:   -Triple Sugar Iron Agar (TSI Agar):

Katı besiyerinde gelişmiş olan kolonilerden Salmonella olduğu tahmin edilen koloniler TSI Agara ekilir ve 37 C’de 24 saat inkübasyona bırakılır. İnkübasyon sonucunda siyah renkli koloni gözlenmesi durumuna göre Salmonella olup olmadığına karar verilir.

 Mikrobiyolojik analizlerinizde hazır besiyerleri ve toz besiyerlerini Diatek tarafından edinebilirsiniz. 

  Hazır besiyerleri hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.   Toz besiyerleri hakkında bilgi için TIKLAYINIZ.    

şüko

unlu mamülleri,çikolata lokum üretimi yapılan fabrikada çalışıyorum. Ortam havası numunesi alıyorum. Küf maya sonucunu nasıl hesaplamam gerekiyor?

31.10.2022 10:55:04

Cevap:

Çoğu standartta toplam küf ve maya sayısı dikkate alınırken, maya ve küf sayılarının ayrı ayrı ele alınması da mümkündür. Bu durumda besiyerlerinde bu iki mikroorganizmaların morfolojileri göz önünde bulundurularak ayrı ayrı sayımları yapılır veya amaca uygun olarak farklı özelliklerde besiyerleri kullanılabilir. Örneğin, sadece mayaların gelişmesi isteniyorsa besiyeri bileşimine %0,25 oranında sodyum propiyonat katılarak küf gelişimi baskılanabilir.

Aseptik koşullarda alınarak laboratuara getirilen gıda maddesi 1:10 oranında homojenize edilir ve aynı şekilde ileri seyreltimleri yapılır. (10², 10³,...) Yani 25 g örnek 225 ml diusyon sıvısı içine veya 10 g örnek 90 ml. dilusyon sıvısı içine tartılır ve stomacher de karıştırılır. Dilusyon serileri içinse 1:10 luk seyreltimden başlayarak 10 ml. alınır ve ayrı bir 90 ml. dilusyon sıvısı içine ilave edilir ve vortex blender’da karıştırılır.Her seyreltimden daha önce hazırlanmış selektif agar plaklarına 0,1 ml yayma plak tekniği ile ekim yapılır. Petriler 25-28 C’ de 3-5 gün süreyle inkübe edilir. 3., 4. ve 5. günlerde incelenir. 5. Gün sonunda tam sayım yapılır ve sonuç kob/ml (gr) olarak kaydedilir. Küflerin mayalara göre geç koloni oluşturmaları ve kolonilerin, daha önceden oluşmuş maya kolonilerinin üzerini örtme ve sayımını zorlaştırmaları olasılığına karşılık, mayaların daha erken sayılması veya petri üzerinde iaretlenmesi (4-3. Gün) ve 5. Günün sonunda tam sayımın yapılması yararlı bir uygulamadır. Sayımda petri yüzeyindeki uygun sayım aralığındaki (10 – 100) üremeler sayılıp seyreltim faktörü ile çarpılarak küf-maya sayımı ayrı ayrı veya toplam olarak kaydedilir.

Küf ve maya analizlerinde dökme plak yöntemi ve yayma plak yöntemi kullanılabilmekle beraber, besiyeri yüzeyinde maya ve küflerin daha hızlı üremesi, düzgün ve standart koloni oluşumu, sayım sonrası izolasyon ve identifikasyon kolaylığı nedeni ile yayma plak yöntemi daha çok tercih edilmektedir.
 
Küf, maya analizlerinizi Hazır besiyerlerimizi kullanarak başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

gamze yenen

kozmetik sektöründeyim su analizlerinde hangi besiyerleri kullanmalıyım? ve filtre kağıdım nasıl olmalıdır?

19.1.2022 14:56:45

Cevap:

Üretimde yada temizlikte kullandığınız suyun mikrobiyolojik açıdan analizi için temin ettiğimiz aktif besiyerinin adı Hypet Aqua’dır. Suyu süzmek için membran filtrasyon sistemi ve membran filtre kağıdı (DiaFilter) kullanılmaktadır.

Parametre    Parametrik değer (sayı/100 ml)
Escherichia coli (E. coli)    0
Enterokok    0
Koliform bakteri    0

• Enterokok analizinde besiyeri olarak Slanetz-Bartley Agar’ı
• E.coli ve Koliform analizinde ise ECC Agar’ı kullanabilirsiniz.

gece

Elinizde bulunan bir et örneğindeki toplam bakteri sayısının bulunması istenmiştir. Bu örneğin 10-6’ya kadar seyreltmeleri hazırlanmış ve dökme plaka yöntemi uygulanarak Nutrient Agar besiyeri kullanılmıştır. Sayım sonucunda 10-4’de 340, 10-5’de 48 koloni sayılmıştır. Bu et örneğindeki toplam bakteri sayısını hesaplayınız.

4.7.2020 00:47:48

Cevap:

Dökme plak yönteminde, 30-300 arası koloni içeren petiler dikkate alınır ve bu doğrultuda sayım yapılır. Bazı kaynaklar 50-500 koloni der ama genellikle 15-300 arası baz alınır. Bu doğrultuda 340 koloni çıkan 10-4 lük dilüsyonu dikkate almayacağız.
10-5 lik dilüsyondan yola çıkarsak; sonuç 48*10 5 kob/gr dır. (4,8*10 6 kob/gr olarak da yazılabilir.)

mehmetaslan

log cfu / gr. ne demek? örnek olarak bir gıda ürününün PCA besiyerine ekim analizi sonucu 150 cfu / gr. çıkmaktadır. bu sonucu log cfu / gr nasıl çevireceğiz?

6.5.2020 17:25:15

Cevap:

 Mehmet Bey ; Toplam bakteri sayımının birimi CFU/mL’dir. CFU (Coloni-Forming Units) Koloni Oluşturan Birimler(KOB) anlamını ifade etmektedir.  Log Fazı-Logaritmik Artış Fazı'nı temsil etmektedir.
  Bu geometrik üremenin matematiksel ifadesi de (1x2n)'dir. Bakteri populasyonunda meydana gelen her bölünmeye generasyon ve iki generasyon arasında geçen zamana da generasyon süresi adı verilir. Her generasyon sonunda populasyondaki fert sayısı iki misli artar. Generasyon süresi bakterilerde çok değişiklik gösterir. E. coli 'de 18-20 ve S. aureus 'da 27-30 dakika olan genarasyon süresi, Mycobacterium tuberculosis 'de 792-932 dakikadır.

Mikroorganizmalarda generasyon sayısını ve süresini hesaplamak mümkündür. Bunun için başlangıçta sıfır zamanda ekilen mikrop sayısını (a), aradan geçen zamanı (t) ve bu süre sonundaki mikrop sayısını (b) bilmek gereklidir. Optimal koşulları içeren bir besi yerine bir adet mikrop ekilirse belli bir süre (t) sonra mikrop sayısı (b) aşağıdaki tarzda bulunur;

b = a x 22 formülünde 2n, n kadar sayıdaki generasyon sonundaki bakteri sayısını ifade eder. Eğer sıfır zamanda, (a) sayıda mikrop ekilmişse, total mikrop sayısı (b),

b = a x 2n (veya Nn = 2n No) olur.Bu eşitlikten yararlanarak generasyon süresi (g) ve sayısı (n) hesaplanabilir. Yukarıdaki denklemin logaritması alınır.

log b = (log a + n. log 2) ; Buradan

n= (log b - log.a) / log 2 olur. Diğer taraftan

n = t / g olduğundan

(t / g) = (log b –log.a) / log 2 olur.

Bu eşitlikten yararlanılarak,

g = (t x log 2) / (log b –log a) elde edilir.

Örneğin, a = 103, b = 109 ve t = 10 saat ise,

n = 109 – 103 / 0,3 = 6 / 0,3 = 20 (generasyon sayısı)

g = 10 x 0,3 /109 – 103 = 3 / 6 = 1/2 saat (generasyon süresi)

elde edilen sonuçlara göre, her yarım saatte bir generasyon olmak üzere, 20 generasyon aradan geçmiş bulunmaktadır.

Generasyon süresi (g), spektrofotometrik yöntemlerle de saptanabilir. Buna göre yapılan hesaplamada, optik dansite (OD) esas alınır ve aynı formül uygulanır.

g = t x log.2 / ODb -ODa

Bu formülde, t süresi sonunda optikal densite (ODb) ile başlangıçtaki optikal densite (ODa) kullanılmıştır.