HABERLER

Gluten Nedir?

Gluten, birçok tahıl grubunda özellikle buğday, çavdar, yulaf ve arpa gibi ürünlerde bulunan protein grubudur. ... devamı

18 sa. önce 9 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Toplam Kuru Madde ve Nem Tayini

Deneyin Prensibi: Normal atmosfer basıncında örneği, etüvde kurutarak oluşan nem kaybını belirlemek ve bunu % olarak hesaplam ... devamı

5 gün önce 30 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Gıdalarda Protein Tayini ( Kjeldahl Yöntemi )

Gıda maddesinin besleme değerini belirlemek amacıyla: Gıdaların besleme içeriği toplam ham protein miktarının haricinde diğer ... devamı

15 gün önce 82 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Gıdalarda Toplam Asitlik Tayini

Toplam Asitlik Tayini Deneyi daha kesin sonuçların elde edilmesi amacıyla iki paralel örnekle gerçekleştirilir. ... devamı

18 gün önce 82 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Sıvı Numunelerde Uygulanabilecek Analiz Yöntemleri

Standart mikrobiyolojik membran filtrasyon analizlerinde sonuçlar, petride sayılan koloni sayısı (kob)/ filtreden geçirilen ö ... devamı

22 gün önce 100 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Balık Kurutma Teknolojisi

Balığın su miktarının kurutma ile giderilip bakteri üreme ve gelişmesine uygun olmayan seviyeye getirilmesi teknolojisi olup ... devamı

26 gün önce 111 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

Gerber Yöntemi İle Yağ Tayini

Gerber yöntemi genellikle süt ve süt ürünlerinde kullanılan bir yöntemdir. ... devamı

bir ay önce 204 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

Küresel Gıda Zincirinde Güvenli Gıda

Gıda güvenliği kavramı “gıdanın hazırlanması ya da yenmesi sırasında tüketiciye zarar vermeyecek şekilde kullanım yönergeleri ... devamı

bir ay önce 150 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir ?

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points) kavramı bu ihtiyaca sistemat ... devamı

bir ay önce 179 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

HACCP Temizlik ve Dezenfeksiyon Yöntemleri

Dezenfeksiyon öncesi yapılan bir işlem olup yüzeylerde bulunan çeşitli kir maddelerinin sıcak su ve/veya temizlik maddeleri ( ... devamı

bir ay önce 188 Okunma Gıda Hijyeni ve Güvenliği

Su Analizinde Toplam Bakteri Sayısının Tayini

Membran Filtre yöntemi ile çalışıldığında membran üzerinde 20–200 aralığında koloni sayılacak şekilde bir numune hacmi seçilm ... devamı

2 ay önce 250 Okunma Mikrobiyolojik Analiz

Süt Ürünlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri

Katkı maddeleri kullanımını yasa her ürün için belli oranlarda izin vermekte. ... devamı

2 ay önce 284 Okunma Mikrobiyolojik Analiz