Taze Kaşar Peyniri Üretim Teknolojisi

63508 kez okundu

8 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Diğer Ürünler» Taze Kaşar Peyniri Üretim Teknolojisi

Peynir, süt proteini kazeinin peynir mayası ve/veya peynir kültürü ile pıhtılaştırılması ve bu pıhtıdan peynir suyunun ayrılmasıyla elde edilen fermente bir süt ürünüdür.
 
Tüm insanlığın paylaştığı lezzetlerden olan peynir, insanlık tarihi kadar eskidir. Kaşar peynirinin tarihi ise, o kadar da eski değildir. Bundan yaklaşık 110 yıl önce, Selanik’te yaşayan ve babası beyaz peynir üreticisi olan Raşel isminde bir Yahudi kızı tarafından bulunmuştur. Raşel, bir gün beyaz peynir için hazırlanan büyükçe bir teleme kitlesini kaza ile, içinde kaynar su bulunan kazana düşürmüş ve bunu çıkarıncaya kadar teleme kitlesi erircesine yumuşamıştır. Raşel, telaşla bu haşlanmış teleme kitlesini, tezgâh üzerinde bulunan bir yoğurt karavanasına koyup sıkıca bastırarak içinde hava kalmayacak şekilde kalıplamış ve üzerini örterek ihtimara, bir nevi ekşiyip olgunlaşmaya bırakmıştır. Raşel, böylece beyaz peynirden daha lezzetli ve boyasız, doğal bir şekilde sarı renkli bir peynir elde etmiştir. Babası da, elde edilen bu yeni peynir çeşidini çok beğenmiş ve bir parçasını alıp hahama götürmüştür. Musevî dininde yenilip içilecek maddelerin haham tarafından muayene edilmesi ve hahamın, onun yenmeye veya içmeye elverişli olup olmadığının kararını vermesi gerekir. Yenilip içilmeye elverişli ise (Kaşer), değil ise (Turfa) hükmü verilir. Raşel'in bulduğu lezzetli ve sarı renkli yeni peyniri görüp tadan haham da, çok beğendiği bu yeni peynire kaşer, yani yenilebilir demiş ve böylece bu yeni peynirin adı da kaşer olarak kalmıştır.
 
Taze Kaşar Peynirinin Tanımı ve Özellikleri
 
Dilimlenebilir yarı sert peynirler grubundan olan kaşar peyniri ülkemizde beyaz peynirden sonra en fazla üretilen ve sevilerek tüketilen bir süt ürünüdür. Telemenin belirli düzeyde asitleştirilmesinin ardından sıcak suda haşlanıp yoğrulması esasıyla elde edilen deliksiz ve bakteriler ile olgunlaştırılan bir peynir çeşididir.
 
En kaliteli, geleneksel kaşar peyniri koyun sütünden yapılmaktadır. Günümüzde ise yapımında inek ve koyun sütü karışımları tercih edilmektedir. Bazı yörelerde keçi sütü de eklenmektedir.

İyi bir kaşar peynirinin aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. Bunlar:
 
•Dış görünüşü düzgün, kehribar sarısı renginde, sert ve çok kalın olmayan bir kabuğa sahip olmalıdır.
•İç görünüşü sarımsı beyaz-sarı renktedir, gözeneksizdir veya çok az gözenek bulunabilir.
•Orta düzeyde katı ve biraz esnektir.
•Hafif tuzlu tadı vardır.
•Kuru madde oranı yaklaşık olarak %58-60 civarındadır.
•Kurumaddede yağ oranı yaklaşık olarak %45-48 oranındadır.
•Tuz (NaCl) oranı yaklaşık olarak %3-5 oranındadır.

 
 
Taze Kaşar Peynirinin Üretim Aşamaları
 
1) Süte Uygulanan Ön işlemler
 
Kaşar peyniri üretiminde öncelikli olarak, hammaddenin yani sütün temizliği çok önemlidir. Bu sebeple peynir yapımında kullanılacak çiğ sütün duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve hijyenik niteliklerinin üstün kalitede olması gerekir.
 
İşletmeye gelen çiğ süt sağım yerinde süzülmüş olsa dahi temiz kabul edilemez. Bu nedenle üreticiden tankerlerle gelen süt kalite kontrolü yapıldıktan sonra mutlaka temizlenmelidir. Sütün temizlenmesi genellikle filtreler ve separatörler yardımıyla yapılmaktadır. Bu aşamada ilk olarak klasik ya da borulu filtreler yardımıyla süt içerisindeki gözle görülebilen çöp, kir vb. yabancı maddelerin ayrılması sağlanır. Daha sonra da, gözle görülemeyen kan pıhtıları, lökosit, hücre parçaları, büyük bakteriler vb. yabancı maddeler sütten ayrılır. Sütün asıl temizliğinin yapıldığı bu işleme klarifikasyon denilmektedir. Bu amaçla klarifikatör adı verilen santrifüjlü temizleme separatörleri kullanılmaktadır.
 
Temizlenen sütün yağ ve protein oranları standardize edilir. Standardizasyon, her zaman standart ve aynı kalitede peynir elde edilebilmesi bakımından önemlidir. Yağ oranı ayarlamada yağlı ve yağsız sütün karıştırılması, yağsız süte krema ilavesi ya da fazla yağın krema separatörü ile alınması gibi yöntemler uygulanabilmektedir. Yağ oranının doğru olarak standardize edilmesi için peynir çeşidi, imal edilecek peynirin yağ oranı, sütün protein oranı gibi hususların dikkate alınması gerekmektedir.
 
Standardize edilen süt, daha sonra homojenizasyon işlemine tabi tutulur. Homojenizasyon süt yağının yüzeyde toplanmasını engellemek için süt yağının fiziksel olarak parçalanması işlemidir. Sıcaklık ve basınç, etkili bir homojenizasyon için önemli kriterlerdir. Homojenizasyon sıcaklığı süt yağının eriyebileceği sıcaklığın üzerinde olmalıdır. Aksi takdirde yağ zerrecikleri tam olarak parçalanamazlar. Bunun yanı sıra aşırı sıcaklık homojenizasyon için uygun değildir. Genellikle süt yaklaşık 200 kg/cm2 (bar) basınç altında 55-60ºC sıcaklıkta homojenize edilmektedir.
 
Homojenize haldeki süt için uygulanacak bir sonraki işlem baktofügasyondur. Baktofügasyon, pastörizasyon derecesindeki sütün, yüksek devirli santrifüjlerden geçirilmek suretiyle temizlenmesini ve spor yapan bakterilerin büyük bir kısmından arınmasını sağlayan yöntemdir. Baktofügasyon işlemi sırasında süt iki kısma ayrılmaktadır. Birinci kısım temiz süt (bakteri ve spor içermeyen) ikinci kısım ise baktofügat (bakteri ve spor içeren) olarak tanımlanmaktadır. Temiz süt klasik pastörizasyon normlarında ısıl işleme tabi tutulmaktadır. Baktofügata ise 130ºC’de 1-3 saniyelik bir ısıl işlem uygulanmaktadır.  Isıl işlem uygulaması ile, sütteki mevcut patojen mikroorganizmaları yok etmek ve diğer mikroorganizmaları uzaklaştırmak amaçlanır. Bunun yanı sıra peynir teknolojisinde olgunlaşmada, tat ve aromanın oluşumunda starter kültürlerin daha kolay gelişebilmelerini sağlamak amacıyla da ısıl işlemin uygulanması gerekmektedir. Bu amaçla öncelikle analiz edilip süzülen, ön işlemlerden geçirilen kaşar peynirine işlenecek süt 72-74ºC’de 15 saniye ya da 65ºC’de 30 dakika süreyle pastörize edilmektedir. Pastörizasyonu tamamlanan süt mayalama sıcaklığına (32-34ºC) soğutulmaktadır.
 
2) Pıhtının Elde Edilmesi
 
Mayalama sıcaklığına getirilen süte % 0.5 oranında starter kültür ve %0.01(10-15g/100litre) oranında kalsiyum klorür katılmaktadır. Süt 30-35 dakika süreyle kendi haline bırakılıp ön olgunlaşması sağlanmaktadır. pH değeri 6.40-6.45’e gelince 45 dakikada pıhtı kesim olgunluğuna ulaşmayı sağlayacak oranda peynir mayası ile mayalanır.
 
3) Pıhtının Kesilmesi
 
Pıhtıyı kesme aşamasında, oluşan pıhtı (pH:6.30-6.35) önce 1.5-2.0 cm boyutlarda kesilmekte, 5-10 dakika dinlendirilmekte ve daha sonra mercimek-bezelye tanesi iriliğine (6-7 mm) gelince kadar kırılmaktadır. Bu işlemler sonunda 5 dakika kendi haline bırakılarak pıhtı tanelerinin çökmesi sağlanmaktadır.
 
4) Peynir Altı Suyunun Ayrılması
 
Dinlendirilen pıhtının üzerine cendere bezi serilir ve üste çıkan peynir suyunun bir bölümü (teknedeki süt miktarının yaklaşık %30 kadarı) çekilir veya peynir suyu teknenin özel filtresi yardımıyla boşaltılır. Teknede kalan pıhtı ve peynir suyu yaklaşık 10 dakika yavaş yavaş karıştırılır, bu aşamada tekne çeperlerindeki buhar borularına buhar verilerek sıcaklık 36-38ºC ye (bazen 40-42ºC) yükseltilmektedir. İstenen sıcaklık derecesine ulaşıldıktan sonra karıştırılma işlemi 15 dakika kadar sürdürülmektedir. Isıtma işlemi 3-4 dakikada 1ºC sıcaklık artışı olacak şekilde ve bu işlem yarım saatte tamamlanacak biçimde uygulama yapılmaktadır. Bu şekilde pıhtı tanelerinin çeperleri sertleşir ve kasılma nedeniyle peynir suyunun ayrılması kolaylaşarak asitlik artışı sağlanabilmektedir.
 
5) Baskıya Alma (Presleme)
 
Yeterli miktarda suyunu verip sertleşen teleme, uygun bir pompa yardımıyla presleme ünitesine aktarılmakta ya da kendi özel presiyle tekne içinde preslenmektedir. Presleme başlangıcında pH 5.9-6.15’tir. Baskılamada 1kg teleme için öncelikle 1kg ağırlık uygulanır ve daha sonra bu ağırlık yavaş yavaş artırılarak 15 kg’a kadar yükseltilmektedir. Baskılama işleminin yapıldığı ortam sıcaklığı 15-20ºC, toplam presleme süresi 1-2 saat kadardır. Baskılama sonrasında telemenin pH değeri 5.25-5.30 oranındadır.
 
6) Telemenin Fermantasyonu
 
Preslenen teleme 25-30cm uzunluğunda 15-20 cm genişliğinde bloklar halinde kesilerek üzerleri örtülüp 15-20ºC’de fermantasyona bırakılmaktadır. Telemenin pH değeri 5.0-5.05’e ulaştığında haşlama aşamasına geçilmektedir.
 
 
 
7) Fermantasyon Sonunun Tespiti
 
Fermantasyonun tamamlanıp tamamlanmadığı genellikle yaprak açma ve sicim çekme muayenesiyle anlaşılmaktadır. Yaprak açmada bir miktar teleme kaynar suda haşlanıp yoğrularak hamur haline getirildikten sonra yırtılmadan açılıp açılmadığı kontrol edilir. Tam fermente olmuş teleme yırtılmadan açılır, pürüzsüz ve parlaktır. Sicim çekmede ise yaprak açma muayenesinde olduğu gibi, haşlanıp yoğrulan telemenin sicim gibi uzayıp uzamadığı kontrol edilir. Tam fermente olmuş teleme 2- 3 m uzayabilmektedir.
 
Yeterince fermente olan telemenin pH değeri 5.0-5.05, titrasyon asitliği ise yaklaşık 65ºSH düzeyine ulaşmaktadır. Haşlanacak telemenin pH değeri kesinlikle 4.8’in altına düşmemelidir; aksi takdirde haşlamada ciddi problemler görülür ve haşlama gerçekleştirilemez.
 
8) Telemenin Haşlanması
 
Fermantasyon sonrasında teleme döner bıçaklı boyut küçültme düzenekleri veya mekanik rendelerle 3-5mm kalınlıkta ekmek dilimleri gibi kesilerek delikli metal sepetlere aktarılmaktadır. İçinde %5-6 tuzlu sıcak (72-75ºC veya 83-85ºC) salamura bulunan haşlama tankına daldırılmaktadır. Haşlama suyunun asitliği 10ºSH olmalıdır. Haşlama suyuna daldırılan teleme burada 3-5 dakika tutulmakta ve bu sırada bir iki kez tahta sopa yardımıyla alt üst edilip karıştırılarak homojen bir karışım haline dönüştürülmektedir.
 
       
 
9) Yoğurma, Tuzlama ve Kalıplama
 
Haşlanan teleme kütlesi daha sonra peynir işleme tezgahı üzerine alınarak soğuması ve yoğrulması sağlanmaktadır. Kütle içinde hava kalmaması için haşlanan teleme tıpkı bir ekmek hamuru gibi yoğrulmaktadır. Hamur yoğrulurken yayılır, yeniden toparlanarak kat kat iri tuzla tuzlanıp hamura tuz iyice karışana kadar dövülerek yoğrulur. Bu amaçla hamur birkaç kez bohça katlar gibi sarılmaktadır. Arada boşluk kalmaması için üzerine elle bastırılmakta ve tekrar katlanarak francalaya benzer şekil verilmektedir. Daha sonra kullanılacak kalıpların büyüklüklerine uygun miktarda hamur kesilmekte ve her bir parça elde çevrilerek yuvarlanmakta ve küre biçimine dönüştürülmektedir. Sonrasında hızlı bir şekilde göbek bağlatma işlemi yapılmaktadır. Fakat bazı mandıralarda teleme haşlandıktan sonra doğrudan kalıplara yerleştirilmekte ve kalıp içindeki hamurun fazlası elle veya oklava ile kesilerek kalıplanmaktadır.
 
Günümüzde teknolojik alt yapısı gelişmiş modern işletmelerde haşlama ve yoğurma işlemleri elle yapılmamakta gelişmiş düzeneklerden faydalanılmaktadır. Teleme bloklarını yaklaşık 0.5 cm kalınlıkta doğrayan, kendi kazanında haşlayıp plastik özellik kazandıran, yoğurup kalıplayan “Agregat” veya “Kaşkaval makineleri” olarak tanımlanan sistemler kullanılmaktadır.
 
10) Dinlendirme ve Şişleme
 
Kalıplanan peynirler göbek yeri alta gelecek şekilde 12-24 saat süreyle dinlendirilerek soğumaya bırakılmaktadır. Bu süre içinde birkaç kez (1-2 saat içinde 5-6 kez) alt üst edilerek çevrilmekte şeklin düzgünleşmesi sağlanmaktadır. Bu esnada peynirler sıcaklığını yitirmeden önce şişlenmelidirler. Şişleme işlemi peynirler soğuduktan sonra yapıldığında şiş izleri kapanmamakta ve küflenme riski oluşmaktadır. Peynirler henüz sıcak iken birkaç yerinden ince şişlerle delinerek kitledeki gazların çıkması sağlanmaktadır.
 
11) Sarartma ve Kalıplardan Çıkartma
 
Şişlenen kaşar kalıpları sarartma odasında yaklaşık 1 gün süreyle bekletilmekte, kalıplarından çıkartılarak yüzey kurutma odasındaki raflara belirli aralıklar konularak dizilmektedirler. Sabah ve akşam birer kez olmak üzere altları kurulanarak çevrilmektedirler. Genellikle 1. hafta sonunda potasyum sorbat içeren çözelti ile yıkanıp, 1 gün daha bekletilip ambalaj bölümüne sevk edilmektedir.
 
 
 
12) Ambalajlama ve Depolama
 
İçine konulan ürünü, üretim aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar, dağıtım zincirindeki dış etkilerden koruyan, bir arada tutarak taşıma, depolama, dağıtım, tanıtma işlemlerini kolaylaştıran sargılar ve kaplar olarak tanımlanmaktadır. Peynir ambalaj materyalinin hiçbir şekilde ürüne dış ortamdan yabancı madde, mikroorganizma vb. geçişine izin vermemesi gerekmektedir.
 
Bu amaçla genellikle kaşar peyniri ambalajı olarak plastik esaslı materyaller kullanılmaktadır. Genellikle polietilen, polipropilen, polivinilklorür, polisterol gibi plastik maddelerden yapılan ambalajlar ile ürün vakumlanarak ambalaj işlemi yapılmaktadır. Plastik esaslı ambalajlar hafif olmaları, yumuşak olması ve kolay şekil verilebilmesi gibi özelliklerinden dolayı kaşar peyniri ambalajında tercih edilmektedir. Ürün plastik esaslı ambalaj ile vakumlandıktan sonra üzerine firma ve ürün özellikleri bulunan etiket bilgileri basılmaktadır. Ambalajlanan kaşar peynirleri +4/+10ºC ısıda depolanmaktadır. 
 
Ürünlerin depolanması sırasında, deponun sıcaklığı, temizliği ve hijyenik şartlara uygun olması çok önemlidir. Bu sayede, ürünlerin tüketiciye ulaşması sırasında yaşanabilecek olumsuzluklar büyük ölçüde önlenmiş olur.
 
 Peynir üretiminde meydana gelebilecek kontaminasyonları engellemek için yapılabileceklerden bazıları; personel, ekipman, yüzey ve havanın mikrobiyal yükünü azaltmak olabilir. Bunun içinde gerekli olan, mikrobiyolojik analizleri yapmak, sorunu tespit etmek ve bundan yola çıkarak çözüme ulaşmaktır. Diatek tarafından üretilen Hytech Slide (ürün hakkında bilgi için tıklayınız) ürünü hijyen kontrolleri için hızlı ve kolay çözüm sağlar. Bu ürün ile personel, ekipman ve yüzeylerden mikroorganizma tespiti yapılarak hijyen kontrolü sağlanabilir. Yine havanın mikrobiyal yükü hazır besiyerleriyle kolayca tespit edilebilir ve bu yükü azaltmak için firmamız tarafından üretilen Hysafe Air (ürün hakkında bilgi için tıklayınız.) kulanmak başta olmak üzere birçok çözüm yöntemi bulunabilir.
 
Kaynaklar: https://hbogm.meb.gov.tr; https://www.samsuntarim.gov.tr; https://lezzetler.com 


Etiketler taze kaşarda gözenek oluşumu , peynirde pıhtı oluşmama sebepleri makale , kaşar peyniri üretim teknolojisi , günümüzde kaşar peyniri üretimi , kaşar peyniri üretimini hangi yöntemle üretmek gerekir , kaşar peynirine uygulanan işlemler , taze kaşarın rengi , kaşar peyniri çok sert oldu , peynirin üretim aşamaları maddeler halinde , peyniri sarartma , kaşar peynirinin oluşum aşaması , tat gor taze kaşar , kaşar peynirde ambalajlama , kaşar peynirinde kullanılan ambalajlama teknolojileri , polietilen, polipropilen, polivinilklorür, polisterol , tel peynirinin yoğrulması , kaşar peynir üretim süreci , kaşar peyniri üretim videosu , kaşarda pıhtı kesme , en iyi taze kaşar , kaşar peynir ve beyaz peynir tezgahları , taze kaşar kalıtelı , taze kaşarlar sağlıklı mı 2013 , kaşar peyniri ambalajlama , süt üretiminde baktofügasyon , taze kaşar , taze kaşar ve olgun kaşar , taze peynirden kaşar peyniri , eski kasar etiket bilgileri , kaşar peynirinin üretim aşamaları , kaşar peyniri üretim aşamaları , kaşarda standardizasyon , kaşar peyniri üretim aşaması , tazekaşar peyniri üretimi , kaşkaval peyniri üretimiyle ilgili tezler , teknolojik kaşar peynir üretim video , peynir çeşitleri ve üretim teknolojisi , eski kaşar teknolojisi , lökosit filtre üretim , kaşar peyniri içinde bulunan kimyasallar , taze kaşar boyutları , kaşar peynirine renk veren madde , kaşar peynir üretim aşamalrı , kaşar peyniri üretimi ve özellikleri tez , peynirin üretim aşamaları , taze kaşar yağ oranı , kaşar peynir yapım aşamaları , kaşar peynirinin ambalajlanması , peynirin üretim aşamaları nelerdir , kaliteli taze kaşar , kaşar peyniri ile ilgili tezler , taze kaşarın hammaddesi nedir , kaşar peyniri üretimi slayt , kaşar peynir ambalajının hava alması , taze kasar dagitimi , kaşar peyniri kültürü , kaşar peyniri küre şeklinde , taze kaşar peynir prosesi , taze kaşar penir prosesi , taze kaşar üretimi , yarı sert peynir ambalajları , kaşar peyniri telemenin haşlanması , peynirin üretim aşamaları 5 kısa madde ile göster , peynirin üretim aşamalarının 9 sıra araştır , beyaz peynirin üretim aşamaları , peynirin üretim aşamaları vikipedi , peynirin üretim aşamaları alt yazılı , kaşar üretimi teknolojisi , kaşar üretim aşamaları , beyaz peynirin üretim aşaması , peynirin üretim aşamaları yazılı , peynirin üretim aşamaları sırasıyla nelerdir , taze kaşar teknolojisi , peynirin yapım aşamaları nelerdir , peynirin üretim aşamaları ilgili yazılar , teleme kitlesi nedir , peynirin üretim aşamaları resimli anlatım , peynirin üretim aşamaları nasıldır , bohça peyniri üretim , kaşar peyniri ambalaj materyali , peynirin üretim aşaması , peynirin 5 üretim aşaması , kaşar telemesi sıcaklığı , kaşar peynirini yeniden üretmek , kaşar peyniri üretimi , hazır taze peynirden kaşar yapımı , kaşar üretim prosesi , kaşar peynirin hammadde kriterleri , kaşar peynirinin üretim teknik özellikleri , kaşar peyniri ambalajları , kaşar peynir üretimi üretimi , kaşar peyniri analizleri , kaşar peyniri haşlama ph , kaşar üretimi , kaşar peyniri proses bilgileri , kaşar peynir üretimi , kaşar peyniri üreticileri , kaşar peynir ambalajı , taze kaşar peyniri üreticileri , hamur işleme makinaları , peynir üretim aşamaları ile ilgili yazı , kaşar üretimi haşlama , peynirin üretim aşamaları fotoğraf ve yazı , kaşar yapımı ve aşamaları , hijyenik peynir ambalajı , peynirin üretim aşamaları ile ilgili bilgiler , peynirin oluşum aşamaları ile ilgili yazılar , beyaz peynir üretim aşamaları , domca gıda koruyucuları , taze kaşar peyniri ürün spesifikasyonu , taaze kaşar peynir proses , kasar peynirde su orani , kaşar haşlama sıcaklığı , peynir üretimi üretici , kaşar daki tuz oranı , sorbat nedir , peynir kültürü analizi , taze kaşar peynirinin paketleme materyali nedir , kaşar peynirinde yağ oranı , kaşar peynirin rengi , kaşar peyniri hammaddesi , peynir üretim teknolojisi , taze kaşar üreticileri , teleme ph , kaşarda kültür oranları , kaşar peyniri fabrikası videoları , kaşar peynir prosesi , kaşar peyniri üretim şeması , kaşar peynir üretim teknolojisi , kaşar peynir uretimi , üretimde haham , kaşar peynirin haşlama derecesi ve dakikası , peynir üretim aşamaları nelerdir , beyaz peynir üretim aşaması , peynirin üretimleri sırasıyla , kaşar peyniri yapım aşamaları , peynirin yapılış aşamaları resimli anlatım , kaşar peynirinde su oranı , peynirin üretim aşamaları anlatım kısa maddeler halinde , peynirin 5 üretim aşamaları , peynirin üretim aşamaları resimli , peynirin üretim aşamaları yazısı ile yapılacak , peynirin üretim aşamaları ile ilgili araştırmalar , peynir ambalajlama ortam sıcaklığı , peynirin üretim aşaması videoları , kaşar yapım aşamaları , kaşar yapım aşamaları slayt , kaşar peyniri yapım teknolojisi , peynirin üretim aşamaları sırayla , eski kaşarın kimyasal yapısı , kasar isleme ph , kasar peynir uretimi , taze kaşar peynir yapımı , kaşar peynir teknolojisi , kaşardan ne kadar peynir altı suyu ayrılır , "kalsiyum klorür" ambalaj , kaşar peyniri yağ oranı , peynir üretim son teknolojisi , peynir üretim aşamaları , eski kaşar nelere iyi gelir , taze kaşar yapımı , beyaz peynir üretim şeması , küre biçimli peynir , taze peynir yağ oranları , taze kaşarın küflenmesini önlemek için ne yapılmalıdır , kaşar peyniri yağ miktarı , kaşar peyniri paketleme bölümü sicaklik değeri kaç olmali , peynir yapım teknolojisi , peynir teknolojisi , kasar peyniri beyaz peynirin yapilisi , kasar peyniri ureticileri , kaşar peynir yapımı , kasar yapım teknolojisi , kaşar üretim süreci kaç gün sürer , kaşar peyniri tuz miktarı , kaşar peynirinin hammaddesi , kaşar peyniri prosesi , kaşar peynir , kaşar peyniri analiz yöntemleri , sütten kaşar peynir aşamaları , kaşar peyniri nedir , kaşar peyniri , peynir üretimi aşamaları , eski kaşar kuru madde analizi , kaşar peyniri yapımı , taze kaşar peyniri yapımı , kaşar peyniri kültürlerü , cendere bezi nedir , sarı renk kaşar peyniri , kaşar peyniri kuru madde , taze kaşar peynir üreticileri , olgun kaşkaval peyniri foto , sut makınalarıpeynir , kasarpeyniri , ekmek üretiminde proses anlatımı , kaşar peynirde kuru maddede yüzde kırk beş yağ oranı nedir , kaşar peynirinin yapımı ve yapılan analizler , kaşar peynir üretiminde kulanılacak sütün özellikleri , kaşar peyniri özellikleri , peynir üretiminde yapılması gereken analizler , kaşar peynir özellikleri , kaşar vakum ambalajda küf problemi , kaşar peynir üretim aşamaları , işletmelerde taze kaşar üretmek , kasar peyniri teknolojisi , kasar peyniri neden sert olur , peynirin oluşum aşamaları , dilimli kaşar peyniri yapım aşamaları , kaşar peyniri üreticileri , peynir üretim şeması , sütün işlenme aşamaları , kaşkaval peyniri özellikleri , sırası ile sütün işlenme aşamaları nasıldır , taze kasar uretımı yapan mandıralar , peynir üretimi , hazır yağlı peynir yapımı videoları , kaşar peynirin üretimi , kaşar peyniri üretiminde kalite kontrol nasıl yapılır , kaşar peynirinin mikrobiyolojik özellikleri , kaşkaval peyniri mikrobiyolojik özellikleri , küre şeklinde ambalaj , kaşar peynir yapımı kaşar peynir yapılışı , kaşar yağ oranları , peynirdeki tuz oranı nasıl olmalı , çiğ sütten kaşar peynir prosesi , kaşar peynirinin özellikleri , kaşar ph değeri , kaşar peyniri ile ilgili slaytlar , kaşar peyniri slaytları , kaşar peyniri neden sarıdır , kaşar yapma makinesi , taze kaşar peyniri nasıl yapılır , kaşkaval peyniri yapımı , kaşar peyniri resimli üretim aşamaları , kaşarın üretim aşaması , kaşar peynirde sarartma aşaması , kaşar peyniri üretim teknolojisi , kaşar peyniri nasıl yapılır , peynirin üretim aşamaları 1.aşama , kaşar üretim makinaları , kaşar peynirin yapılışı , kaşar üretim fabrikası video , kaşar peyniri ambalajlama , kaşar peyniri yapımı fabrika , kaşar peyniri nerede üretilir , eski kaşar mı taze kaşar mı sağlıklı , kasar peynirinin yapimi , kaşar peynirinin hammaddesi nedir , kaşar yapımı , kaşar peynirinin içinde neler var , neden teleme haşlanır , kaşar peyniri üretim yöntemi nedeir , süt ürünleri fabrikasında peynir yapımı , kaşar peyniri üretim , kuru yumusak kasar , kaşar imalatı icin kacpara gerekiyor , kasar peynirinin ozellikleri , taze kaşar nasıl yapılır , taze kaşarın ıcındekıler , Kaşar peyniri, Taze kaşar peyniri, Kaşar peyniri üretimi, Teleme, Peynir altı suyu, İyi kaşar peyniri, Kaşar peyniri nedir, Kaşar peynirinin özellikleri, Kaşar peynirinin tarihçesi