AB Hijyen Standartları Projesi

5470 kez okundu

5 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Gıda Hijyeni ve Güvenliği» AB Hijyen Standartları Projesi


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından "Çiftçilerin ve Gıda İşleyicilerinin IPARD Destekleri, AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi" başlatıldı.


TKDK Başkan Vekili Hakan Kalender, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında "Çiftçilerin ve Gıda İşleyicilerinin IPARD Destekleri, AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi" hakkında bilgi verdi. Kalender, projeyle temel amaçlarının gıda ve tarım işletmelerinin AB'nin çevre ve hijyen standartları ve bu standartlara ulaşmak için doğru ekipman ve yapısal gereklilikler hakkında bilgi edinmeleri olduğunu söyledi. AB-Türkiye eş finansmanıyla karşılanan ve 12 ay süreyle uygulanacak olan projenin 748 bin euro bütçeye sahip olduğunu ifade eden Kalender, şöyle konuştu: "AB'nin aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırladığı IPARD Programı'nın uygulandığı 42 ili kapsayan projenin ana hedef grupları, TKDK, Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlükleri, çiftçiler, gıda işleyicileri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıdır. Proje kapsamında hijyen ve çevre korumayla ilgili AB standartları ile mevcut mevzuatın analizi yapılacaktır. Yapılan analizlerin sonuçları da dikkate alınarak eğitim ve aksiyon planı hazırlanacak, ilgili grupların kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler ve seminerler düzenlenecektir. Konuyla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla IPARD kapsamında desteklenen her sektör için basılı materyaller hazırlanacaktır."

Kalender, IPARD gereğince desteklerle kurulan işletmelerin AB hijyen ve hayvan refahı standartlarına sahip olmalarının birinci öncelikleri olduğunu dile getirdi. AB müktesebatına uyum noktasında yaklaşık 3 bin hayvancılık işletmesinin ve 700 işleme tesisinin AB standartlarına ulaşmasına aracı olduklarını vurgulayan Kalender, projenin çıktılarının çiftçiler ve gıda işleyicileri için rehber niteliği taşıyacağını da aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş da son dönemde özellikle tüketiciye gıda ulaştırma noktasında ciddi mesafeler alındığına işaret etti. Yapılan yeni tesislerle daha kaliteli ürünlerin imal edildiğini belirten Erdurmuş, bu fonla hayvansal ürünlerde kalitenin yükseltilmesinin dünyayla rekabet edebilme imkanı sağlayacağını kaydetti.

Protokol konuşmalarının ardından uzmanlar tarafından projenin detaylarına ilişkin teknik sunum yapıldı. Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile AB Türkiye Delegasyonundan temsilciler de katıldı.

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler arasında gıda işleyicilerinin ve çiftçilerin konuyla ilgili ihtiyaç ve eksiklerini ortaya koyabilmek amacıyla ihtiyaç analizi, AB ve yerel mevzuata ilişkin analizlerin yapılması, konuya ilişkin strateji ve yol haritasının hazırlanması, eğitimler ve farkındalık seminerlerinin düzenlenmesi yer alıyor. Projeyle süt, kırmızı et, kanatlı ve yumurta üretimiyle uğraşan küçük ve orta ölçekli çiftçilerle yine süt, kırmızı et, kanatlı, balıkçılık, meyve ve sebze işleme ve pazarlamayla uğraşan işletmecilere ulaşılması hedefleniyor.