Kültür Mantarı Üretiminde Bakterilerin Önemi

17484 kez okundu

10 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Kültür Mantarı Üretiminde Bakterilerin Önemi

Dünyada ve ülkemizde beslenmedeki önemi gittikçe artan ürünlerden biri de mantardır. Doğada kendiliğinden yetişebilen mantar türlerinin toplanıp tüketiminin yanı sıra değişik mantar türlerinin kontrollü şartlarda üretimi gerçekleştirilmektedir.
 
Mantar yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden biri uygun bir kompost hazırlanmasıdır. Kültür mantarı gelişimi için gerekli olan ihtiyaçlarını bu kompost materyalinden sağlamaktadır. Kompostun uygun olması verim ve kaliteyi etkilemekle birlikle üretimde de karlılığı beraberinde getirmektedir.
 
Kompost hazırlanır. Böcek yumurtaları gibi zararlıları uzaklaştırmak için pastörizasyon yapılır. (8 saat 58C).  Kompost tamamen hazır olduğunda mantar miselyumları komposta eklenir.  Kompost hazırlığından hasada kadar olan süre yaklaşık 12 haftadır. 
 
 

 
Eskiden at gübresinin ham materyal olarak kullanılmasıyla yapılan kompost hazırlama işlemi, günümüzde at gübresi temininin zor olmasından dolayı artık buğday sapı, çeltik veya çavdar sapı gibi materyallerin kullanıldığı sentetik kompost hazırlama şeklinde yapılmaktadır.
 
 
Kompost hazırlığında sıcaklık artışına paralel olarak termofil mantarlarla birlikte termofil bakterilerinden Pseodomonas türleri ve Bacillus türleri gibi bakteriler görev alırlar. Bu şekilde mikroorganizma faaliyeti ile birlikte organik maddelerin parçalanma işlemi gerçekleşmektedir.
 
 
Bitki büyümesini arttırıcı bazı bakteriler (rhizobakteriler) de mantar üretiminde komposttaki organik maddenin parçalanmasını sağlar. Acinetobacter Alcaligenes, Arthrobacter, Azospirillium, Azotobacter, Bacillus, Beijerinckia, Burkholderia, Enterobacter, Erwinia, Flavobacterium, Rhizobium ve Serratia cinsleri içinde yer alan bazı bakteriler bitkilerde verimi ve ürün kalitesini arttırır.
 

 
Komposttaki bakteriler üzerine çeşitli verimlilik çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir:
 
Gerek kompost içerinde doğal olarak bulunan gerekse sonradan komposta ve örtü toprağına inokule edilen farklı bakteri ırklarının mantar gelişimi üzerine etkileri farklılık göstermiştir.
 
Bir çalışmada Agaricus bisporus da verim vermeye başlamasından sonra toplam bakteri miktarında önemli bir artış olduğunu ve en fazla miktarın ikinci flaştan sonra meydana geldiğini belirlemişlerdir.
 
Fluorescent pseudomonas miktarının da örtü toprağı seriminden sonra şapka oluşumuna kadar (verime başlama) arttığı ve ikinci flaştan sonra bir artış veya azalma göstermediğini tespit etmişlerdir.

Agaricus bisporus mantarı yetiştiriciliğinde hif gelişimi ile ilişkili birkaç tip bakteri populasyonunun oluştuğunu, bazılarının (Pseudomonas ırkları) filament gibi bir yapı oluşturarak hiflere yapıştığını ve bu durumun primordium oluşumunu teşvik ettiğini belirlemişlerdir.
 
Başka bir çalışmada, Scytalidium thermophilium thermofilik mantarı bulunan kompostta, Agaricus bisporus mantar misel gelişimini arttırdığı, normal mantar kompostunun neredeyse tamamında S. thermophilium bulunduğu görülmüştür.
 
Bir çalışmada Pleurotus tuber-regium (Fr.) Singer ve Lentinus squarrosulus (Berk.)  türü mantar  yetiştiriciliğinde hammadde olarak talaş ve buğday kepeğinin kullanıldığı kompost yapımının ilk aşamasında en yüksek bakteri sayısının kompostun iç ve dış kısmında sırasıyla 1.6x106 ve 6.90x105 cfu/ml olduğunu tespit edilmiştir. Ayrıca örtü toprağı tabakasında bulunan bazı bakteri populasyonlarının P. ostreatus mantar gelişiminde önemli rollerinin olduğu belirtilmiştir.
 
Çalışmalara göre mantar yetiştiriciliğinde bakterilerin etkisi mantar türüne, kompost içeriğine, örtü toprağının yapısına ve en önemlisi de bakteri ırkına göre farklılıklar göstermektedir

DiaTek tarafından satın alabileceğiniz bitkisel özütlerden edilmiş doğal dezenfektan olan DiaNatura Safe ürünü ile gıda yüzeyinin dezenfeksiyonunu hiçbir tat, koku ve renk değişikliği olmadan sağlayabilirsiniz. Kültür mantarı üretiminde de kullanabileceğiniz bu ürün ile ürünün raf ömrünü tamamen doğal yollarla uzatabilirsiniz.