Laboratuvarlarda Dezenfeksiyon Amaçlı Alkol Kullanımı

58533 kez okundu

10 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Laboratuvarlarda Dezenfeksiyon Amaçlı Alkol Kullanımı

İşletmelerde bulunan mikrobiyoloji laboratuvarlarında son üründen kullanma suyuna çeşitli mikrobiyolojik analizler yapılır.  Bu analizler esnasında oluşabilecek en ufak bir kontaminasyon sonucun güvenilirliğini etkileyebilir ve üründe olmayan bir mikroorganizmanın gelişmesiyle ya da olan mikroorganizmanın gelişiminin engellenmesiyle vb. doğru değerlendirme yapma imkânı ortadan kalkabilir. Bu nedenle analizler yapılırken kullanılan malzemelerin ve ortamın hijyeni oldukça önemlidir.

Laboratuvarda kullanılan besiyeri, pipet gibi malzemelerin steril olması gerekmektedir. Sterilizasyon bir ortamdaki tüm mikroorganizmaların öldürülmesi ya da ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Sterilizasyon için uygulanabilecek çeşitli yöntemler mevcuttur. Bunlardan bazıları; ısı uygulaması, alevden geçirme, basınçlı buharla sterilizasyon, filtre ile sterilizasyondur. Mikroorganizmalar üzerine etkili çeşitli kimyasal maddelerde sterilizasyon amaçlı kullanılabilir.

Alevden geçirme, analiz esnasında steril tüp, erlen gibi malzemelerin ağzı alevden geçirilerek steril tutulmalıdır. Yine öze, pens gibi aletler de aleve tutularak steril edilmelidir. Mikrobiyolojik analiz esnasında bunzen bek açık tutulmalıdır.

Mikrobiyolojik analizler esnasında alet ve ekipmanların hijyeni kadar yüzeyleri ve tezgahın hijyeni de önemlidir. Bu yüzeyler her analizden önce dezenfektanlar ile silinmelidir. Dezenfektan olarak birçok kimyasal kullanılabilir. Bunlar; alkol, formaldehit, klor, iyot bileşikleri, peroksitlerdir.
 
 
Laboratuvarlarda genelde yüzey silmek için alkoller kullanılır, burada alkol kullanımın yeterlilik düzeyi üzerinde biraz duracağız. Alkol protein denatürasyonu ile mikroorganizmaları yüzeye sabitler ve bu anlamda temizleme prosedürünün bir parçası olarak uygundur, ancak bu durumda ek bir dezenfeksiyon ajanına da ihtiyaç duyulduğunu belirtmek gerekir. Alkoller sporlar ve protein içeriği yüksek kalıntılar üzerinde etkili değillerdir ve aynı zamanda izopropil alkol hidrofilik virüsler üzerinde etkili değildir. Yaygın şekilde dezenfektan olarak kullanılan etil alkol ve izopropil alkol benzer özelliklere sahiptir. İzopropil alkol daha hızlı kurur, ancak yoğun ekşi bir kokuya sahiptir. İkisi de yaygın olarak %70’lik konsantrasyon ile kullanılırlar. Bunun nedeni yüksek konsantrasyonlarında çok uçucu olmaları ve düşük konsantrasyonlarında da dezenfektan etkiye sahip olmamalarıdır. Arıtılmış ya da deiyonize edilmiş su gibi sıvılarla dilüe edilebilirler.
 
 
Alkollerin dezenfektan olarak yaygın bir şekilde kullanılmalarının nedeni kullanımlarının kolay olması ve ucuz olmalarıdır. Yağları çözebildikleri için yağ tabakası ile kaplı olan virüsler üzerinde etkilidirler.
 
Laboratuvarlarda alkol kullanımına alternatif olarak DiaTek tarafından satın alabileceğiniz DiaNatura Safe ürününü kullanabilirsiniz. Tamamen doğal bitki özütlerinden elde edilen doğal bir dezenfektan olan DiaNatura Safe tüm mikroorganizmalar üzerinde etkilidir.  
 
 
Ürün etkinliğini ölçmek için Hytech Slide ile tüm yüzeylerde hijyen kontrolünüzü yapabilirsiniz.