Gıda Örneklerinde Listeria Sayımı için Compact Dry LS Kullanımı

4674 kez okundu

4 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Gıda Örneklerinde Listeria Sayımı için Compact Dry LS Kullanımı

Listeria monocytogenes Nedir?

Listeria monocytogenes dünya çapında gıda kaynaklı patojenlerden biri olarak bilinir ve kontamine olmuş gıdaların tüketimiyle septikemi, menenjit ve ensefalit oluşturur. Buna ek olarak L. monocytogenes soğuk koşullarda büyüyebilir. Dolayısıyla, L. monocytogenes'in kontaminasyonunun kontrolü gıda güvenliği için çok önemli bir konudur.
 
 
 Listeria spp.

Listeria monocytogenes'in Mikrobiyolojik Analizi

Listeria
türlerinin tespiti için geliştirilen seçici kromojenik hazır besiyeri Compact Dry LS, (Nissui, Japonya) standart analiz yöntemleriyle uyumlu sonuçlar vermesinin yanı sıra kolay kullanımı, uzun raf ömrü ve uygun maliyeti ile gıda endüstrisinde tercih edilen alternatif bir ürün haline gelmiştir.

Listeria türlerinin mikrobiyolojik olarak tespitinde kullanılan Oxford, PALCAM ve bazı kromojenik besiyerleri (ALOA) bulunmaktadır.
 
Hazır besiyeri çeşitleri olan Oxford agar ve PALCAM agar uzun süredir Listeria türlerinin tespiti için kullanılmıştır. Son zamanlarda, ALOA agar gibi çeşitli kromojenik agar medyası geliştirilmiştir. Bu kromojenik beiyeri, Oxford agar ve PALCAM agarından daha hızlı tespit etmekle kalmaz aynı zamanda L. monocytogenes'i diğer Listeria tür suşlarından ayırt edebilirler. Bununla birlikte, bu besiyeri çeşidi günlük tarama testleri için yüksek bir maliyet ve kısa raf ömrüne sahiptir, çünkü bu besiyeri, seçici ajanlar olarak birkaç antibiyotik içeren petrilere hazırlanır.

Kullanıma Hazır Besiyeri çeşitlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Compact Dry LS

Gıda işleme tesislerinde testlerin taranması için uzun raf ömürlü ve uygun maliyetli besiyerleri gereklidir. Bu noktalar dikkate alındığında, Compact Dry LS, Listeria türleri için daha uygun maliyetli bir kuru besiyeri olarak benzersiz Compact Dry sistemine dayalı olarak geliştirilmiştir.

CD-LS, Listeria için seçici ortam olarak geliştirilmiştir. CD-LS sistemi benzersiz bir ekim alanı, kendinden difüze kumaş tabakası, pepton, tuzlar, kromojenik substrat ve iki çeşit antibiyotikten oluşur. Β glukosidaz içeren kromojenik alt tabaka, Listeria tür suşlarını CD-LS plakasında yetişebilen diğer bakterilerden ayırt edebilir. İki tür antibiyotik, Listeria suşları dışındaki bakterilerin büyümesini engeller.
CD-LS, raf ömrü uzun, steril, kullanıma hazır ve düşük maliyetli olduğundan, geleneksel yöntemlerin dezavantajlarını ortadan kaldırır.
 
 
 
Compact Dry LS üzerinde Listeria monocytogenes gelişimi.

Compact Dry LS Hakkında Yapılan Bir Araştırma

2011 yılında, Hajime Teramura, Masafumi Uchida, Mitsuaki Kashida ve Hidemasa Kodaka isimli araştırmacılar, gıda örneklerinde Listeria sayımları için CD-LS yönteminin Listeria türlerinin saptanması ve sayımı için konvansiyonel yöntemlere göre performansını değerlendiren bir araştırma gerçekleştirdiler.

Listeria türleri için kullanıma hazır kuru besiyeri olan Compact Dry LS (CD-LS), 20 Listeria tür suşu içeren 107 suş kullanılarak kapsayıcılık ve sınırlılık açısından değerlendirildi. Karşılaştırma çalışmaları için Japonya'daki perakende satış mağazalarından 38 işlenmiş et ürünü, 15 işlenmiş balık ürünü, 34 peynir ürünü, 6 hazır gıdalar ve 6 şarküteri ürünü satın alındı. Listeria seeligeri dışındaki tüm test edilmiş Listeria türleri suşları, CD-LS üzerinde mavi renkli koloni olarak büyüdü.

L. monocytogenes ve Listeria türlerinin kontrolü için, PCR esaslı yöntemler ve kromojenik selektif kültür yöntemleri geliştirilmiştir. PCR tabanlı yöntemler gibi bu moleküler yöntemler L. monocytogenes'i diğer Listeria türlerinden hızlı bir şekilde ayırt edebilir ancak belirli cihazlara, becerilere ihtiyaç duyuyor ve günlük hijyen kontrolü için yüksek maliyetlere sahipler. Kromojenik seçici kültür yöntemleri ayrıca L. monocytogenes'leri ve diğer Listeria türlerini ayrı ayrı tespit edebilir. Bununla birlikte, bu yöntemlerin besiyeri ortamı hazırlaması gerekir ve kısa raf ömürleri sebebiyle nispeten yüksek maliyetlidir.
CD-LS, L. monocytogenes'i diğer Listeria türlerinden ayırt edemez. Bununla birlikte, CD-LS, oda sıcaklığında 1 yıl daha uzun bir raf ömrüne sahip olduğu için, CD-LS, işlemleri daha uygun maliyetli hale getirir ve Listeria türlerinin varlığını kolayca ve hızlı bir şekilde tespit eder. Dahası, CD-LS'nin hem yüksek seçiciliği hem de geleneksel yöntemlerle iyi korelasyonu vardır. 
 
 

Çalışmada seçilen suşlar ile çalışılan 100 gıda örneğinde L. monocytogenes popülasyonunu belirlemek için Oxford agar yöntemine (A) ve ALOA agar yöntemine (B) karşı çizilen CD-LS yöntemi verileri için regresyon çizgisi.

Bu çalışmanın sonucunda CD-LS, Oxford agar ve ALOA agarda bulunan 100 gıda örneğinden aşılanmış Listeria türlerini kullanan geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldı. CD-LS ve Oxford agar ile CD-LS ve ALOA agar arasındaki korelasyon katsayıları sırasıyla 0.983 ve 0.978 idi.
 
Sonuçlar günlük hijyen kontrolünde CD-LS'nin Listeria türlerinin taranması için uygun bir alternatif ortam olduğunu önermektedir.