Gıdalarda Mohr Yöntemi İle Tuz Tayini

67660 kez okundu

12 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Gıdalarda Mohr Yöntemi İle Tuz Tayini

Gıdalarda tuz, kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formda bulunur. Normalitesi belli AgNO3 çözeltisi ile titre edilerek tuz miktarının saptanması ilkesine dayanan yönteme Mohr Yöntemi denir.

 
Kullanılan Kimyasallar:
 
0,1 N Gümüş nitrat (AgNO3) çözeltisi
% 5’lik potasyum kromat (K2CrO4) çözeltisi
 
Yapılışı:
 
  • Titrasyon düzeneği hazırlanır. Bürete 0.1 N AgNO3 doldurulur ve "0"ayarı yapılır.
  • Homojen hale getirilmiş örnekten 10 g erlene tartılır (Eğer örnek sıvıysa, doğrudan 10ml alınarak suyla seyreltilir). Titre edilecek örneğin pH’ı nötr ya da nötre yakın olmalıdır.
  • 1 ml K2CrO4 eklenir
  • Bürete doldurulmuş 0.1 N AgNO3 ile büret musluğu kontrollü olarak açılıp önce hızlı sonra yavaş damlalar hâlinde çalkalayarak titrasyon yapılır.
  • 0.1 N AgNO3 ile kiremit kırmızısı renge titre edilir (Kiremit kırmızısı renk 2 dakika kaybolmamalıdır).
  • 0.1 N AgNO3 sarfiyatı kaydedilir.
  • Alınan süzüntü miktarı kadar saf su ile aynı işlemlerle kör (şahit) deneme yapılır.

 

Kör (Şahit) deneme:

250 ml’lik bir erlenmayere örnek miktarı kadar damıtık su konur, üzerine 1 ml % 5’lik K2CrO4 indikatörü ilave edilir,
Büretteki ayarlı 0.1 N AgNO3 çözeltisi ile kırmızı-kahverengi çökelek oluşuncaya kadar titre edilir.
Oluşan renk 30 saniye sabit kalmalıdır
 
Sonucun hesaplanması:
 
1 mL 0,1 N AgNO3 = 0,00585 g NaCl
 
Eğer hazırlanan Ag NO3 çözeltisinin derişimi tam 0,1 N değilse bu değer: (0,00585 x Hazırlanan Ag NO3 çözeltisinin derişimi) / 0,1 N şeklinde kullanılır.
 
%Tuz (g) = [ (0,00585 x V) / m] x SF x100
 
V= Harcanan AgNO3 çözeltisinin hacmi (mL)
N= Ayarlanan AgNO3 çözeltisinin derişimi
m = Alınan numune miktarı (g)
SF= Seyreltme faktörü (örnek 100 mL’lik balon jojeye seyreltilir ve bu çözeltiden de 10 mL alınırsa, bu durumda seyreltme faktörü 100/10= 10 olur)
 
Clean Test ile ortamdaki tüm yüzeylerden organik kirliliği rahatlıkla analiz edebilirsiniz.