Gıdalarda Toplam Asitlik Tayini

9521 kez okundu

2 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Gıdalarda Toplam Asitlik Tayini

 
 
Deneyde Kullanılan Kimyasallar:

% 1’lik Fenolfitalein indikatörü: 1 g fenolfitalein % 95’lik etil alkol ile 100 mL’ye tamamlanarak elde edilir.

0.1 N NaOH Çözeltisi: 4 g NaOH damıtık su ile 1 litreye tamamlanarak elde edilir.


Deneyde Kullanılan Araç-Gereçler: Analitik terazi, Pipet, Erlen, Büret, Beher, Genel Laboratuar Araç-Gereçleri

Deneyin Yapılışı: Toplam Asitlik Tayini Deneyi daha kesin sonuçların elde edilmesi amacıyla iki paralel örnekle gerçekleştirilir. Toplam Asitlik genellikle örneğin belirli bir miktarının, bir belirteç eşliğinde ayarlı bir bazla titrasyonu ile tayin edilmektedir. Deneyimizde kullanılacak ilk örnek maddesinden(Yoğurt) iki ayrı Erlene alınır. Birinci örneğimiz 11,7 gr (m1), ikinci örneğimiz 11,6 gr’dır(m2). İki ayrı erlende bulunan yoğurt örneklerinin üzerine 15 ml saf su eklenir. Kullanılacak olan ikinci örnek maddesi portakal suyundan 25’er mililitre (m3 ve m4) iki ayrı erlene konulur. Elde ettiğimiz 4 ayrı erlendeki asitlik tayini yapılacak olan örneklere titrasyon işlemi öncesinde 3’er damla % 1’lik fenolfitalein indikatörü damlatılır. Titrasyona hazırlanan örneklerimiz, 0.1 N NaOH Çözeltisi ile açık pembe renk oluşuncaya kadar titre edilir. Kullanılan NaOH miktarı mililitre olarak kaydedilir (V). Asitlik tayininde titrasyon sonuçları genellikle gıda maddesinde etkin olan asit cinsinden (Meq) hesaplanmaktadır.

Sonuçlar:
 
 
 
Yoğurt için:


1 No’lu yoğurt örneği için:
% Toplam Asit Miktarı= (V x Meqx100) / m1
% Toplam Asit Miktarı= (19,5 x 0,0090x100) / 11,7
% Toplam Asit Miktarı= % 1,5

2 No’lu yoğurt örneği için:
% Toplam Asit Miktarı= (V x Meqx100) / m2
% Toplam Asit Miktarı= (17,3 x 0,0090x100) / 11,6
% Toplam Asit Miktarı= % 1,34

Portakal suyu için:

 
 
1 No’lu örnek için:
% Toplam Asit Miktarı= (V x Meqx100) / m3
% Toplam Asit Miktarı= (29,7 x 0.0064x100) / 25
% Toplam Asit Miktarı= % 0.76

2 No’lu örnek için:
% Toplam Asit Miktarı= (V x Meqx100) / m4
% Toplam Asit Miktarı= (30.4 x 0.0064x100) / 25
% Toplam Asit Miktarı= % 0.77

V= Titrasyonda harcanan NaOH miktarı(ml)
Meq= Analizi yapılan gıdada en çok bulunan organik asidin eşdeğer ağırlığı
m= Örnek miktarı(g veya ml)

Sonuçların Değerlendirilmesi: Portakal suyunun titrasyon asitliği standartlarda 1.91 olarak belirlenmiştir. Ancak yaptığımız deneyde portakal suyunun titrasyon asitliğinin 0.76 ve 0.77 olduğu gözlemlenmiştir. Bu da portakal suyunun standartlarda istenilen titrasyon asitliği niteliğinde olmadığının göstergesidir. Belirlenen standartlarda yoğurdun titrasyon asitliği ise 1.32’dir. Yaptığımız deneyde yoğurdun titrasyon asitliği 1.5 ila 1.34 olduğu gözlemlenmiştir. Bu da yoğurdumuzun standartlarla birebir uyuşmakta olduğunu gösterir.