Kuru Kayısıda Kükürt Miktarı Tayini

44319 kez okundu

9 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Kuru Kayısıda Kükürt Miktarı Tayini

Kayısı meyvesi, dünyanın hemen her yerinde yetişebilse de, daha çok Akdeniz’e yakın olan ülkelerde, Avrupa, Orta Asya, Amerika ve Afrika kıtalarına yayılmış ve burada yetişme alanları bulmuştur. Dünya yaş kayısı üretiminde Türkiye birinci sıradadır. Üretimin %10-15’i Türkiye’de yapılmaktadır. Türkiye’de kayısı üretimi Malatya, Elazığ, Erzincan bölgesi ,Kars, Iğdır bölgesi, Akdeniz (Mersin, Mut, Antakya) bölgesi,Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ,İç Anadolu Bölgesi’nde yapılmakla birlikte, bu iller arasında birinci sırayı Malatya almaktadır.

 
Kayısı lezzetli ve her yaştan insanın severek tükettiği bir meyve olmakla birlikte, hasat döneminin kısa olması ve taze kayısının çabuk bozulması nedeniyle kayısı daha çok kurutularak veya işlenerek değerlendirilmektedir. Kayısının kendisi kadar çekirdekleri de kıymetlidir ve işlenip yan ürünler elde edilmek suretiyle tüketilir.
 
Kayısı çekirdeklerinin tatlı olanları çerez olarak tüketilmekte, acı olanları ise kozmetik ve ilaç sanayiinde hammadde olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kayısı çekirdeğinin tohum ve kabuğundan badem yağı,yemeklik yağ, aroma esansı, furfural, aktif karbon, amigdalin ve hidrosiyanik asit elde edilmektedir.
 
Kurutma sırasında kayısının rengi oldukça büyük bir değişikliğe uğramaktadır. Kayısı işleme adımlarından biri olan kükürtleme sırasında oluşan kükürt dioksit gazı renk değişiminin yanı sıra hastalık ve zararlılara karşı meyveyi korumaktadır. Gerek enzimli ve gerekse enzimsiz renk değişimleri ile ilgili reaksiyonlarda meyvenin bünyesindeki maddelerden başka sıcaklık, pH, nem, oksijen ve kuru madde gibi çeşitli faktörler de etki yapmaktadır. Sıcaklık nem ve pH’nın yüksekliği renk bozulma reaksiyonlarını hızlandırmaktadır. Ayrıca meyve ve sebzelerin muhafazası açısından önemli bir işleme adımı olan kükürtleme sırasında meyve dokusu bozulduğundan kurutma sırasında meyvede bulunan su kolay buharlaşıp kuruma çabuklaşmaktadır.
 
Kükürtleme aşamasında kullanılan kükürt miktarı oldukça önemli bir faktördür. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre kabul edilebilir en yüksek değer. 2000 mg/kg dir. Bu değeri belirlemek için kuru kayısıda mevcut kükürt miktarının analiz edilmesi gerekmektedir. Zira kuru kayısının içerdiği kükürt miktarı, özellikle kuru kayısı ihracatında büyük önem taşımaktadır.
 
Kükürtleme işleminde toz kükürt tuzları yakılarak SO2 elde edilir ve bu gaza maruz bırakılan meyveler gazı absorbe ederler. SO2, kayısının yapısında bulunan suda çözünerek sülfüroz aside dönüşür. Sudaki çözünürlüğü sıcaklığa oldukça bağımlı olan kükürtdioksit hafif ısıtılınca sulu çözeltiden SO2 halinde uzaklaşacaktır.
 
Kükürt analizinin teorisi ise , kayısı dokusunun bir asit ile tamamen parçalanarak SO2’nin serbest asit haline geçirilmesi, inert bir gaz olan azot ile taşınıp nötr pH’daki H2O2 tuzağında tutulmasına dayanır. Burada SO2, H2O2’nin oksitleyici etkisiyle sülfirik asite dönüşür ve bu asit, normalitesi bilinen bir alkaliyle titre edilerek dolaylı yoldan örnekte bulunan SO2 miktarı bulunur.
 
Deneyin yapılışı:
 
Üç boyunlu balona 150 ml saf su konur.
 
Oluşturulan düzenekten 15 dk boyunca azot gazı geçirilir.(Azot gazının akış hızı 30 kabarcık/dk olmalıdır).
 
D tüpüne 10 ml %3’lük hidrojenperoksit konur.
 
Öğütülen örnekten 5gr, tartılır ve üç boyunlu balonun içine konur.
 
130 ml saf su ve 40 ml HCl (%15’lik)konur ve kapağı kapatılır.
 
Soğutucu suyu açılır ve balon altındaki ısıtıcı çalıştırılır.
 
Kaynama başladıktan sonra yaklaşık 1 saat kaynatılır.
 
Bu sürenin sonunda D tüpü 200ml saf su ile bir erlene yıkanır.
 
Üzerine 3 damla brom fenol mavisi eklenir ve 0,1 N NaOH ile renk sarıdan mavi menekşe rengine dönene kadar titre edilir.
 
Hesaplama:
 
SO2 (ppm) =(3200*VNaOH)/m=(3200*1,7)/5=1088 formülü ile kuru kayısının içerdiği kükürt miktarı bulunur.
 
VNaOH: Harcanan NaOH miktarı
m:Tartılan kayısı numunesinin miktarı
ppm:mgSO2/kg kuru kayısı olarak kayısıda kükürt oranı
 
Hijyen kontollerinizi Hytech Slide ile başarıyla yapabilirsiniz
 

Etiketler hidrojen peroksit miktar tayini , kayısıda kükürt tayini , kuru meyvede kükürtleme , kuru kayısıda kükürt , kuru meyvelerde kükürtdioksit tayini , kayısı çekirdeği sülfür içerir mi , kayısı da kükürt , kuru kayısı analizleri , kayisi kukurtleme , hidrojen peroksit sterilizasyon cihazı , kuru kayisi kukurt dioksit , kayisida kükürt , kuru kayısı kükürt oranları , kayısıda kükürt analizi , kodekse göre kükürt miktarı , türk gıda kodeksi kuru kayısıdaki kükürt oranı , kükürt tayin düzeneği , kükürtdioksit tayin cihazı , gıdaslarda kükürtdioksit tayin cihazı nasıl olmalıdır , kayısıda kükürt oranı nedir , kuru kayısıda kükürt dioksit , kükürt oranları kuru meyve için , kayisi çekirdeğinde kükürt tayini , so2 gazı türk gida kodeksi , kuru kayısıda kükürt tayini , kükürt ile kurutulmuş kayısı sağlıklımı , kayısı kükürt oranı , kayısı kükürt dioksit , kükürt dioksittatin sistemi , hirojenperoksitin kükürtdioksit tayininde önemi , kayısıda kükürtdioksit tayini , kayısıyı kükürt , kayısıda kükürt tayini deneyi , so2 tayin yöntemleri , kayısı kükürt ilacı , kükürt dioksit tayin yöntemleri , meyve kurutmada kükürtleme videoları , kayısı kimyasal analiz , kayısı ve kükürt analizi , kuru meyve analizleri , kayısı kükürtleme , içinde so2 bulunan kayısı , kuru kayısı analiz , kuru kayısı kükürt , kuru kayısı kükürtdioksit , kükürt ile kayısı kurutma , kayısı kükürtdioksit , kuru kayısıda nem miktarı kodeks , kuru kayısı da kükürt analizi , kuru kayisida kükürt ve nem değerleri , kükürt dioksit deney , kuru kayısıya kükürt , kükürtdioksit kayısı , kuru kayısıda kükürt analizi anlatımlı , kuru kayısı kükürtleme , kükürt tayini , kuru kayısının ph değeri , kayısı kurutmada kükürt kullanımı , kayısı so2 , kükürt analizi nasıl yapılır , kayisida kükürtdioksit tayini , kayısıda asitlik tayini , kayısıda sulu kükürt , kuru kayısı da kükürt tayini , meyvelerdeki kükürt miktari , kayısıda so2 , kuru üzümde kükürt dioksit tayini , kayisi kükürt oranlari , kükürt kayısı , kayisi kükürtleme , kükürt dioksit kayısı , türkiyede kuru kayısı kükürt dioksit miktarı nedir , türk gıda kodeksi kurutulmuş meyvelerde kükürt , kayısıda kükürt neden yapılır , kayısı analizi makaleleri , kayısıya ne kadar kükürt katılır , kükürt dioksitin kuru meyvelere kullanmım oranı , kayısı kükürtü , kükürt dioksit düzeneği , kayısıda kükürt , kayısı kükürtün kullanımı , kükürt analiz düzeneği , kükürtlenmiş kuru kayısı, kükürt formu , kuru kayısıda kükürt dioksit neden , kurutulmuş kayısı kükürt , kayısı kükürtleme işlemi , kayısı kükürt sağlık , kayısı kükürt analizi yapılışı , kayısı kükürt analizi , kükürt sıcaklıkla uzaklaşabilir mi , kukurt kayisi , kayısı kükürt dioksitin sağlık etkisi , kükürtleme yöntemi ile kayısı nasıl kurutulur , kuru uzumde kukurt dıoksıt , gıdalarda so2 tayini , kurutulmuş meyve kükürt , sülfür kuru kayısı , amerikaya kuru kayısı numunesi nasıl gönderilir , kükürtleme ile kayısı kurutma kükürt oranları , diatek kükürt tayini , malatya kayısı analizleri , kükürtdioksit tayini , malatya kayısı kükürtleme , sulu kükürt meyve kurutmada kullanımı , kayısı kükürtleme ve kurutulması , kuru kaysının kimyasal özellikleri , kuru kayısıya yapılan mikrobiyolojik analizler , kuru kayisi kükürtlenmesi , kayısı sülfit , kükürt tayin yöntemleri , kuru kayısıda sulu kükürt , gıdadaki kükürt , üzümde kükürt analizi , kaysi tütsüleme kükürtleme , kükürt dioksit analizi , kuru meyve analiz yöntemi , kararan kayısıda kükürtleme , kükürt dioksit tayin cihazı , kükürt ppm hesaplama örnekleri , kükürt analizi , kuru üzümde kükürt , kükürt analizi nasil yapilir , kayisida kükürt analizi , kuru kayısıda hızlı kükürt tayin cihazı , kayısı kükürtleme videosu , kuru kayısı kükürt tayini , kayısı çekrideği kükürt tayini , kuru kayısıda kükürt dioksit analizi , kuru kayısıda kükürdioksit analizi , sulu kükürt kullanımı kayısıda , kükürt tayini amacı , kükürt dioksit kuru kayısı , kayısıda rutubet tayini , kayısıda nem tayini , kükürt tayini neden yapılır , kozmetikte kükürt ve sülfür analizi , kükürt miktarı tayini , kuru meyvada renk değişimi , kayısı kükürtleme nasıl yapılır , kükürt tayini düzeneği , kayısı analizleri , so2 tayini , kükürt mryve , kukurt nedir gıdada kulanılan , kurutulmuş meyve analizleri , so2 tayini prensibi , kukurt dioksit kuru kayısı , kukurtlu kayısı kurutma , naturel kayısıda kükürtdioksit analizi yapılabilir mi , kuru kaysı ne gazı ile kurutulur , kükürtlü kurutulmuş meyve , kükürt dioksit analizi nasıl yapılır , meyve sebzede so2 , konservelerde kükürt dioksit tayini , kuru kayısıda kükürt, kayısıda kükürt tayini