Membran Filtrasyon Yöntemi ile Mikrobiyolojik Analizler

33740 kez okundu

9 yıl önce eklendi

Ana Sayfa » Makale-Yöntem » Mikrobiyolojik Analiz» Membran Filtrasyon Yöntemi ile Mikrobiyolojik Analizler

Su analizleri başta olmak üzere, büyük partikülller içermeyen sıvıların mikrobiyolojik analizlerinde membran filtrasyon yöntemi kullanılabilir.


Membran filtrasyon sistemi, filtre tutucusu, vakum pompası, vakum hortumu, hava filtresi, vakum erleni, dozajlama şırıngası, şırınga ucu filtre, paslanmaz çelik pens, besiyeri ve membran filtrelerden oluşmaktadır. Membran filtrasyon sisteminin kapasitesine göre huni sayısı değişkenlik gösterir. Tekli, üçlü veya altılı hunili gibi çeşitleri vardır.

Membran filtrasyonda amaç, sıvı örnek içerisindeki partiküllerin tutulmasıdır. Bu işlem fiziksel bir işlemdir. Filtrasyon sisteminde kullanılmak üzere, partiküllerin filtre üzerinde kalması için uygun por çapına sahip filtreler kullanılır.

Membran tipinin doğru seçimi kapasite, verim ve verimlilik açısından optimize edilmiş bir filtrasyon işlemi elde etmek için çok önemlidir. Proses, kullanılan membranın gözenek boyutuna göre Ters Osmoz (RO), Nanofiltrasyon (NF), Ultrafiltrasyon (UF) ve Mikrofiltrasyon (MF) olarak adlandırılır.

Membran filtrasyonun mikrobiyolojik analizlerde kullanılma prensibi, por çapı mikroorganizmalardan daha küçük membranlar kullanılarak, sıvıyı vakum desteği ile süzmektir. Bu yöntem ile mikroorganizmalar, membran üzerinde tutulmuş olur.

Membran Filtrasyon Yöntemi ile yapılan mikrobiyolojik analizlerde, normal analizlerde kullanılan örnek miktarından (1,0-2,0 ml) çok daha fazla miktarda örnek kullanılabilir (100,00-25,00 ml). Bu sayede, çok az sayıda mikroorganizma içeren ürünlerde dahi sağlıklı sonuç almak mümkün olmaktadır. Klasik analiz yöntemlerinde az miktarda örnek besiyerinin üzerine ekilmekte iken, membran filtrasyon sisteminde, çük miktarda örnek filtreden geçirilir ve bu filtre besiyeri üzerine yerleştirilir.

Membran filtrasyon analizinde çeşitli besiyerleri kullanılabilir. Bu besiyerleri, klasik agar besiyeri olarak hazırlanmış veya pedlere emdirilerek kurutulmuş besiyerleri veya hazır brotların (sıvı besiyerleri) analiz sırasında petriye dökülmesi yoluyla elde edilen besiyerleri olabilirler. Analiz sırasında, sadece örnekten gelecek mikroorganizmaların membran filtreye aktarılması, yani çevre ve analistten çapraz bulaşma olmaması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple çalışma koşullarının da aseptik olması gerekmektedir. Aynı zamanda besiyerlerinin kullanımının pratik ve güvenli olması da, çapraz kontaminasyon açısından, en az ortam koşullları kadar önem taşımaktadır. Sıvı besiyerlerinin petriye dökülmesi yoluyla hazırlanan veya emdirilmiş pedlerin analiz öncesinde ıslatılmasına ihtiyaç duyulan durumlarda, kontaminasyon riski artmaktadır. Çünkü filtreden geçirilmiş örneği taşıyan membran yerleştirilmeden önce, analizin, kullanacağı besiyerine bir veya daha fazla kez müdahale etmesi gerekmektedir. Özellikle besiyerinin önden ıslatılması gerektiği durumlarda kullanılan suyun steril olması, aktarma sırasında havadan veya kullanılan malzemelerden kontaminasyon olmaması çok önemli ve hassas bir noktadır.

Klasik agar yöntemi ile hazırlanan besiyerlerinde ise durum farklıdır. Membran filtrasyon işlemi tamamlandıktan sonra filtrasyon cihazından alınan membran, direkt olarak besiyeri üzerine bırakılmakta ve besiyeri inkübasyona kaldırılmaktadır. Besiyerine önceden ıslatma gibi bir müdahalede bulunmaya gerek yoktur. Besiyeri sadece bir kez, membran filtreyi yerleştirmek için açılır. Dikkat edilmesi gereken nokta ise, besiyeri ile membran arasında hava kabarcıklarının kalmamasına özen göstermektir.
 
Hypet Aqua membran filtrasyon tekniğinde kullanılan hazır besiyerlerini içeren bir ürün grubudur. Bu özel hazır besiyerleri ile başarılı sonuçlar alırsınız. 
 
Hypet Aqua hakkında detalı bilgi almak için lütfen TIKLAYINIZ. 

 
Analizin yapılışı:

Membran filtrasyon düzeneği hazırlanır ve bağlantıların doğru ve sağlam olup olmadığı kontrol edilir.

Filtre desteği ve üzerindeki huni, bek alevinden geçirilerek steril edilir.

Alevden geçirilmiş bir pens yardımıyla koruyucusundan çıkartılan steril membran filtre, filtre desteği üzerine dikkatlice yerleştirilir. Membran filtrenin tam olarak yerleşmesi önemlidir.

Huni yerine yerleştirilir ve çalışılacak örnek huni içerisine konur.

Vakum pompası çalıştırılarak, musluk açılır ve filtrasyon işlemi başlamış olur.

İşlem tamamlandıktan sonra vakum musluğu ve vakum pompası kapatılır.

Bek alevinden geçirilen bir pens yarıdımyla membran filtre alınır, analizi yapılacak mikroorganizma için uygu besiyeri üzerine yerleştirilir.

Besiyerleri TERS ÇEVRİLMEDEN inkübatöre kaldırılır ve uygun sıcaklık ve sürede inkübe edilirler.
 
Sonuçların okunması:

Standart mikrobiyolojik membran filtrasyon analizlerinde sonuçlar, petride sayılan koloni sayısı (kob)/ filtreden geçirilen örnek ml’si olarak verilir. Örneğin 100ml su örneğinde, membran filtrede 2 adet E.coli bakterisi sayıldıysa sonuç,

Ecoli = 2 kob/100ml olacaktır.
 
 
 
 

Etiketler vakum , membran filtre yöntemi , membran filtre , membran filtrasyon yöntemi nedir , filtrasyon düzeneği , membran filtrasyon yöntemiyle su analizi , küçük filtreleme düzeneği , membran besiyeri , membran filtre ile su analiz cihazları , su analizlerinde kullanılan besiyerleri , sularda membran filtrasyon , membran filtrasyon yöntemi , hava filtresi analiz , membran filtresi , sularda membran filtrasyon yöntemi , tekli paslanmaz çelık vakum filtrasyon , paslanmaz celikten yapılmış vakum filtresi , klasik metot mikrobiyolojik analiz videosu , membran filtrasyon düzeneği nedir , membran filtrasyon filtre capı nedir , membran filtrasyon , membran filitrasyon düzeneği , reverse osmozda mikrobiyolojik analiz , besiyeri steril membran filtre , nano filtrasyon membran , membran filtre çeşitleri , membran filtrasyon yöntemi ile su analizi , membran süzme , membran filtrasyon su analizi , membran filtrasyon yöntemi .ppt , membran filtrasyon düzeneği , membran filtrasyon cihazı , mikrobiyolojik analizler için standart metot , membran filtrasyon yöntemi video , membran filtre sistemi , vakum filtrasyon yöntemi mikrobiyolojik analiz , membran filtrasyonu hakkında genel bilgiler , üçlü membran süzme sistemi , membran filtrasyon filtre tutucu , membran filtrasyon metodu , membran filtrasyon yöntemi önemi , su analizlerinde besiyeri çeşitleri , membran filtre su analizi , altılı membran filtrasyon sistemleri , membran filtre fiyatları ve çeşitleri , membran filtrasyon yöntemi ile petride besiyeri , membran süzme yöntemi’ , membran filtrasyon düzeneği video , membran filitresi metodu , mikrobiyoloji besiyeri çeşitleri , şırınga ucu membran filtre fiyatları , petride çapraz kontaminasyon , membran filtrasyon analizi , membran filtrasyonun amacı , membran filtrasyon sistemi , mebran filtre , membranlı filtrasyon ünitesi , memran filtrasyon yöntemi hakkında yorumlar , membran filtrasyon yöntemi ile e.koli tayini , membran filtre ve diğer filtreler arasındaki fark nedir , membran filtre yönteminin amacı , membran filtre yöntemi nerede kullanılır? , tekli membran filtrasyon , paslanmaz dozajlama huni çeşitleri , membran filtre metodu nedir , vakum filtrasyon düzeneği prensibi , mikrobiyolojik analizler - membran filtrasyon yöntemi ile mikrobiyolojik analizler, , membran filtre yöntemi ile suların mikrobiyal analizleri , su analizinde vakum nasıl steril edilir , suyun membran filtre düzeneği , membran filtrasyon ile koli tayini , membran filitrasyon ünitesi , membran filtrasyon su analizi satış , mikrobiyolojide besiyeri çeşitleri , membranın secımının onemi , membran filtrasyon megep , mikroorganizmalar için inkübatör cihazı çeşitleri nelerdir , membran filtreler , hava membran filtre fiyatları , membran parfüm filtrasyonu , filtrasyon işleminde kullanılan filtre çeşitleri nelerdir , besiyeri ile membran arasında hava kabarcıklarının kalmaması , membran filtre yöntemi ile mikrobiyoloji analizi , membran vakum pompası , neden membran filtrasyon , membran çeşitleri nelerdir , mikrobiyolojik membran filtre fiyatı , membran filtrasyon filtresi , membran filtre fiyat , membran süzme yöntemi , mikrobiyolojik analiz yöntemleri , membran filtre mikrobiyolojik besiyerleri , bakteriyi şırınga ile filtreden geçirme , membran ce etiket örnegi , membran süzme sistemi , membran filtre yöntemi süzme aparati tekli , suyun analizinde membran filtrasyon yöntemi video , mebran filtre çeşitleri , filtrasyonda amaç , membran filtre vakum pompası , membran filtrasyon sonuçların okunması , membran filtrasyon sonuçlar , suda membran filtrasyon yöntemi , membran filtrasyon set mikrobiyoloji , membran filtrasyon yöntemi nasıl yapılır , membran filtrasyon hakkında bilgi , mebran filtrasyon düzeneği , membran süzme metodu , dozajlama şırıngası , filtrasyon çeşitleri , vakum hortumu nasıl sterıl edıler , mikrobiyolojik su analizi nasıl yapılır , membran filtre nasıl çalışır , su analiz membran filtre , su analizi icin hazır besiyeri nin önemi , pens membran filtrasyon , membran sistemı nedir , standart metotlar mikrobiyolojik analizler , sıvı filtrasyon , diatek membran filtrasyon , su analizinde kullanılan hazır pedler , membran filtre metodu , ultra filitrasyon mebran yapısı video , suya membran filtrasyon , membran filtrasyon çelik , vakum filtrasyon ünitesi , mikrobiyolojik analiz standart metodları , suyun mikrobiyolojik analizi cihaz , mikrobiyolojik analiz ppt , akm deneyi , membran filtrasyon hazırlanışı , membran filtre nedir , membran filtrasyon yöntemi ile e.coli tayini , mikrobiyolojik su analizinde kullanılan besiyerleri , membran filtrasyon nedir , filtrasyon analizi , membran filtre yöntemi ile dearatör , memran filtre cihaz çalışma yöntemi , membran filtrasyon metoduyla mikrobiyolojik analizler , vakum filtrasyon sistemi makale , vakum filtrasyonu nedir , su analizinde kullanılan filtrelersu analizinde kullanılan filtrelersu analizinde kullanılan filtreler&esrc=s , membran filtre yöntemi , kurutulmuş hazır besiyeri , membran filtre fiyatı , süzme düzeneği , filtrasyon cihazı nedir , filtrasyon yöntemleri , membran filtrasyon yöntemi öncesi yapılan arıtım yöntemleri , membran filtrasyon, filtrasyon, sıvı mikrobiyolojik analizi, su analizi, membran filtre